Uzavírka železničního přejezdu mezi Jaroměří a Josefovem ve dnech 26.8. - 4.10.2019

14. 10. 2019 Autor: Jana Šafářová

Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu mezi Josefovem a centrem Jaroměře dojde k dopravním opatřením, která se dotknou linek IREDO 112, 261, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 a 330.

Autobusové linky IREDO 112 Jaroměř – Josefov – Libřice – Černilov – Hradec Králové, IREDO 311 Jaroměř – Josefov – Smiřice – Hradec Králové, IREDO 313 Jaroměř – Josefov – České Meziříčí – Opočno – Dobruška a IREDO 316 Jaroměř – Josefov – Starý Ples – Jasenná – Slavětín nad Metují – Nahořany,Městec jsou vedeny většinou spojů ze zastávky Jaroměř,,žel.st. přes Tanex (kde budou stavět ve směru Česká Skalice), aut.st. (kde budou stavět ve směru Česká Skalice) a Jaroměř,Josefov,zahradnictví k Dělnickému domu a dále po své trase.

Autobusová linka IREDO 261 bude po dobu uzavírky vedena od Dvora Králové do zastávky Heřmanice po své trase, autobus v Jaroměři však po dobu uzavírky bude stavět na zastávkách Jaroměř,Juta a Jaroměř,,aut.st. a naopak vynechá zastávky Jaroměř,,Tanex, Svatopluka Čecha, Na Špici a žel.st.

Na autobusových linkách IREDO 312, 314, 315 a 330 dojde u vybraných spojů ke změně konečné zastávkyv Jaroměři.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY

Linka IREDO 112

 • Z Jaroměře od železniční stanice budou spoje vyjíždět zpravidla ve 12. minutu s přípojem od osobních vlaků od Smiřic.
 • Dochází k posunu (uspíšení) prvního pracovně-denního spoje směr Jaroměř.

Linka IREDO 306

 • Ranní spoj s odjezdem kolem páté hodiny ráno z Josefova pojede ve 4:49, pojede přes zahradnictví, aut.st. a Tanex k žel.st. a zde se napojuje na svou pravidelnou trasu.
 • Večerní spoj ve 21:58 z České Skalice dojede do zastávky Jaroměř,,žel.st. a odtud se vrací přes Tanex a aut.st. do Josefova
 • Spoj jedoucí ve 12:10 z Náchoda bude po dobu této uzavírky ukončen v Jaroměři u železniční stanice, ve 12:03 jede z Náchoda přímý náhradní autobus za vlak ČD.
 • Spoj, který standardně jezdí ve 14:30 z Hradce Králové do Náchoda, bude zkrácen do trasy Jaroměř – Náchod.

Linka IREDO 311

 • Z Jaroměře od železniční stanice budou spoje vyjíždět zpravidla ve 44. minutu v pracovní dny a 33. minutu o víkendu.
 • Po dobu uzavírky je zaveden jeden odpolední pár víkendových spojů v trase Jaroměř,,žel.st. – nemocnice – Juta – aut.st. – hřbitov a zpět.
 • Po dobu uzavírky bude veden nedělní ranní spoj v 7:45 z Jaroměře,Josefova přes centrum města do zastávky Jaroměř,,žel.st., který bude dělat přípoj na náhradní dopravu s odjezdem v 8:07 směr Hradec Králové.

Linka IREDO 312

 • Z oběhových důvodů bude první spoj z Dubence (pravidelný odjezd 4:56) do konce měsíce srpna uspíšen v celé trase o 9 minut. Od 2.9. již bude čas odjezdu ve standardním čase.
 • Spoje s odjezdem v 15:55 a 18:00 z Velichovek budou jezdit po dobu uzavírky v Jaroměři až k železniční stanici

Linka IREDO 313

 • Po dobu uzavírky bude začínat zpravidla u železniční stanice, odjezdy z Jaroměře jsou na většině spojů uspíšeny.
 • Linka IREDO 313 po dobu uzavírky nebude propojena s linkou IREDO 330 v pracovní dny.

Linka IREDO 314

 • Spoj s odjezdem ve 14:00 z Hořiček je prodloužen v Jaroměři k železniční stanici.

Linka IREDO 315

 • Spoj jedoucí v 5:10 z Habřiny je ukončen u železniční stanice, cestující mohou dojet po Jaroměři tímto vozem bez doplatku na dalším spoji.
 • Spoj jedoucí v 15:35 z Hořiněvse je ukončen u železniční stanice.

Linka IREDO 316

 • Na této lince jsou hned dvě uzavírky. Linka je proto trasovaná částí spojů z Jaroměře od železniční stanice přes Tanex, aut.st., Josefov,zahradnictví, dále do Starého Plesu, odtud část spojů centrem Starého Plesu, na přemístěnou zastávku Šestajovice, odtud do Jasenné anebo z odbočky Starý Ples přes Balcarák do Jasenné, poté jednotně přes Jasennou,rozc., škola, hostinec a točna do Slavětína nad Metují, zastávky Nahořany,Městec,odb.Roztoky a Nahořan,Městce.
 • Po dobu uzavírky železničního přejezdu je zaveden spoj ve 21:37 z Jaroměře,,žel.st. do Josefova přes centrum města jako přípoj od vlaku 6206 spříjezdem ve 21:32.

Linka IREDO 317

 • Odpolední spoj v 15:50 z Jaroměře je opožděn na 15:55 z oběhových důvodů.
 • Spoj v 16:05 z Rychnovka,Zvole je opožděn o 5 minut a prodloužen v Jaroměři k železniční stanici.

Linka IREDO 330

 • Vyjma spoje v 5:58 z Nahořan,Městce do Jaroměře jsou všechny spoje této linky prodlouženy po dobu uzavírky do zastávky Jaroměř,,žel.st.
 • O víkendu jsou z Nového Města nad Metují uspíšeny spoje, naopak na příjezdu do Nového Města nad Metují dochází k opoždění spojů.

Soubory ke stažení