Uzavírka Bohuslavice - Nové Město nad Metují ve dnech 20.4. - 30.11.2020

17. 4. 2020 Autor: Jana Šafářová

Z důvodu uzavírky bude ve výše uvedeném úsek platit následující dopravní opatření. Uzavírka začne 20.4. a bude trvat cca půl roku.

Dopravní opatření v autobusové dopravě:

  • Etapa 1 - uzavřen úsek od Roheniček - II/308 včetně celého průtahu intravilánu Bohuslavic. K tomu je uzavřen úsek od křižovatky Na Ostrém okolo obecního úřadu vč. křižovatky se II/304
  • Etapa 2 - cca od července - uzavřená II/308 od křižovatky Na Ostrém (umožněn průjezd po II/304 od rybníka Pod hospodou k obecnímu úřadu a dále po II/304) severně směrem k Černčicím

Linky od Hradce Králové pojedou do Rohenic, zde obslouží zastávku Rohenice,,požární zbrojnice (náhradní zastávka za Rohozenice,,obecní úřad). Odtud pokračují přes Slavětín nad Metují, Nahořany a Krčín,,Na Strážnici. S ohledem na zajištění přestupní vazby od vlaku/autobusu provozní větve Černčice - Nové Město n. Met.vzárověň obslouží zastávku Nové Město n.Met.,,žel.st. (nástupiště 5 a 6 v Nádražní ulici) a pokračují dále do Náchoda.

Stejná objízdná trasa i stejná obsluha zastávek platí také pro linku 640027 dopravce Arriva Východní Čechy.

Výše uvedené opatření by mělo platit po celou dobu uzavírky, vč. další etapy.

Dále bude v provozu linka Nové Město nad Metují - Černčice - Vršovka a zpět a linka Dobruška - Bohuslavice - Pohoří - Pulice - Dobruška.

Linka Dobruška - Bohuslavice - Pohoří - Pulice - Dobruška pojede okružně a to v tomto uvedeném pořadí. Po dobu omezení provozu v souvislosti s COVID-19 včetně dělnických spojů není linky 640325 večer nahrazena.

Zastávka Bohuslavice,,Na Ostrém se po dobu etapy 1 bude nacházet u rybníka Pod hospodou.

Přibližně od července by již mělo dojít k umožnění průjezdu linky 640025 dopravce Arriva Východní Čechy, 640135 dopravce CDS Náchod a 640325 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí okolo obecního úřadu.

Z Dobrušky pojede v trase Dobruška - Pulice - Puličky - Pohoří - Bohuslavice - Slavětín nad Metují - Nahořany - Nové Město n.Met.,Krčín,Na Strážnici - Nové Město nad Metují. Zastávka v Bohuslavicích bude v době, kdy již bude umožněn průjezd kolem obecního úřadu, přemístěna před úřad.

Linka Nové Město nad Metují - Černčice - Vškovka zůstane zachována i v průběhu etapy II.

Po dobu etapy I je na lince IREDO 337 zavedena bezplatná přeprava.

Soubory ke stažení