Návrh železničního jízdního řádu 2019/2020 v Královéhradeckém kraji

1. 7. 2019 Autor: Jana Šafářová

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu 2019/2020 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

Možnost vznesení připomínek

S připomínkami k regionální vlakové dopravě (vlaky kategorií Os, Sp) se můžete obracet na zástupce obcí, kteří posoudí konkrétní požadavky a za obec se obrátí na odbor dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje pomocí datové schránky nejpozději do 21. července 2019.

Připomínky od zástupců obcí se budou posuzovat přednostně.

Další možností je zaslat připomínky na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz.

V příloze naleznete návrhy jízdních řádů podle čísla tratí.

Soubory ke stažení