Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Dopravní obslužnostTarif IREDO

Integrovaný tarif Královéhradeckého a Pardubického kraje - IREDO

Poslední aktualizace: 2. 8. 2017

Integrovaná regionální doprava / IREDO / je systém, ve kterém pracují všichni smluvní dopravci Královéhradeckého (KHK) a Pardubického (PK) kraje, kteří provozují veřejnou autobusovou a regionální železniční dopravu.

Na linkách objednávaných Královéhradeckým a Pardubickým krajem, ale i na některých komerčních linkách dopravců platí tarif IREDO. V autobusové dopravě tento tarif plně nahradil, na území KHK a PK, předchozí kilometrické tarify dopravce. V železniční dopravě byl i nadále paralelně zachován celorepublikový tarif (TR10) národního dopravce ČD a.s.

Sjednocením všech dopravců pod jeden  tarif umožňuje cestujícímu využívat výhod při přestupech s možností si předplatit každodenní cesty do práce do škol a zapojit se do systému slev, které krajský tarif nabízí. Od 1. 1. 2014 je pro plné využívání všech výhod tarifu IREDO zapotřebí vlastnit kartu IREDO.

Správcem tarifu IREDO v KHK a PK je společnost OREDO s.r.o., která řeší tarifní politiku a v rámci projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“ také zajišťuje provoz odbavovacího systému s použitím bezkontaktní čipové karty IREDO (více na stránkách www.oredo.cz v sekci čipová karta IREDO).

Užitečné odkazy:

Dopravci zapojení do sytému IREDO

Tarifní kalkulátor jízdného IREDO

Vyhlášené tarifní výjimky v tarifu IREDO

Tarifní mapy IREDO (formáty A4, A3, A2)

Důležité dokumenty ke stažení:

Veškeré důležité dokumenty ke stažení naleznete v příloze.

Autor: David Procházka

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Tarif IREDO (platný od 11.12.2016) pdf 93 kB 2.8.2017
Smluvní přepravní podmínky ( platné od 11.12.2016) pdf 159 kB 2.8.2017
Seznam autobusových linek IREDO (platný od 1.7.2017) pdf 111 kB 2.8.2017
Ceník IREDO (platný od 11.12.2016) pdf 39 kB 2.8.2017