Změny autobusových jízdních řádů od 14. 12. 2014

9. 12. 2014 Autor: David Procházka

V termínu celostátních změn jízdní řádů 14. 12. 2014, proběhne změna autobusových jízdních řádů na všech linkách v Královéhradeckém kraji. U většiny linek se však jedná pouze o aktualizaci dopravních omezení (negativní značek) na rok 2015 resp. platnost jízdních řádů od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015, časové údaje nejsou dotčeny.

I tato změna však přináší několik důležitých zlepšení ve veřejné dopravě objednávané Královéhradeckým krajem. Nejdůležitější změny jsou popsány v jednotlivých oblastech, celkový seznam změn je připraven ke stažení na konci toho textu.

Pro zlepšení informovanosti se podařilo Královéhradeckému kraji vyjednat s vydavatelem vlakových sešitových jízdních řádů zanesení informace o návazných linkách IREDO přímo do jízdního řádu páteřní vlakové dopravy.

Aktuální spojení naleznete na www.idos.cz, jízdní řády jednotlivých linek dle licenčního čísla dopravců na www.portal.idos.cz, linkové a souhrnné jízdní řády linek dopravci vylepí na příslušné autobusové zastávky. Jízdní řády jednotlivých linek IREDO připravujeme také zveřejnit na stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Doprava/Dopravní obslužnost/ Jízdní řády.

Oblast Náchodska, Rychnovska, Dobrušska, Novoměstska a Orlických hor

V rámci lepší dostupnosti Orlických hor je zaveden nový pár sobotních spojů v relaci Olešnice v Orlických horách – Dobruška. Spoj 660059/100 odjíždí z Olešnice v OH v 5:34 a do Dobrušky přijíždí v 6:15. Zpáteční spoj 660059/101 jede z Dobrušky v 7:44, do Olešnice dorazí v 8:30. Tento spoj je zároveň přípojem pro spoj 660067/100 s odjezdem v 6:35 z Hradce Králové.

O zimních víkendech navíc pojede pár spojů mezi Dobruškou a Deštným v Orlických horách. Z Dobrušky spoj 660062/108 jede v 13:46, do Deštného přijíždí v 14:23. Zpět se vrací spoj 660062/109 z Deštného v 15:35 s příjezdem do Dobrušky v 16:11. Tento pár spojů jezdí o víkendech a státních svátcích od 20. 12. do 30. 3. 2015. V provozu je také na Silvestra.

Díky uspíšení spoje 660203/27 o 6 minut z Bartošovic v OH na čas odjezdu 13:34 se cestující nově odpoledne dostanou s přestupem v Kunvaldu do Rokytnice v Orlických horách. Spoj přijíždí do Kunvaldu v 13:44 a v 13:46 navazuje spoj 700902/17 do Rokytnice v Orl.h. Tato vazba je garantována a u přestupu je zajištěna čekací doba 3 minuty.

Spoj 640131/5 na lince IREDO 308 je uspíšen o 5 minut na odjezdu z Náchoda (nově odjezd 6:15). Díky tomuto posunu dochází ke stabilnějšímu přestupu na spoj 660059/6 na Novém Hrádku, který slouží studentům ve směru Dobruška.

Na vybraných linkách byly zavedeny tzv. „návazné spoje“. Jedná se o navazující spoje, které jsou zajištěny jedním vozem se cestující dostanou například z Rychnova nad Kněžnou do Orlického Záhoří (pracovní dny školního vyučování – ráno, pracovní dny – odpoledne) či večer z Černíkovic a Třebešova přes Libel do Rychnova nad Kněžnou bez přestupu a mohou si zakoupit přímou jízdenku i bez použité čipové karty IREDO. Tyto spoje jsou vyznačeny v jízdních řádech a také se informace zobrazuje na oficiálním portálu www.idos.cz.

Oblast Hradecka, Jičínska, Novobydžovska a Chlumecka

Systémové změny na lince IREDO 170 Chlumec nad Cidlinou – Žiželice – Týnec nad labem – Záboří nad Labem (610520)

Od 14. 12. 2014 dochází k systémovým změnám vyvolaných optimalizací samotné linky a zajištění návazností na vlaky v Chlumci nad Cidlinou. Jedná se o nové spoje 34 a 36 linky 610520, které budou nově navazovat v Chlumci nad Cidlinou na křižování rychlíků Praha – Hradec Králové v 5:30 a 6:30. Nově bude zajištěna také návaznost i ve večerních hodinách spojem 29, který bude nově odjíždět z Chlumce v 18:40 (ke křižování rychlíků dochází v 18:30).

Dalším změny na této lince byly vyvolány zavedením 12ti hodinových směn ve společnosti Crocidille v Žiželicích (bývalá Fruta). Nově zavedeným spojem 37 bude zajištěna doprava z Chlumce n. C. na začátek směny od 6:00 a přetrasovaným spojem 14 bude zajištěna doprava z konce směny v 18:00 zpět do Chlumce n. C.. Zároveň zůstane zachována návaznost na křižování rychlíků v Chlumci v 18:30.

Systémové změny na lince IREDO 501 Jičín – Lomnice n. P. (670501) + 670585 Semily – Hradec Králové a na lince  IREDO 506 Liberec – Jičín (540350)

Od 14. 12. 2014 dochází k systémovým změnám na lince IREDO 501, které spočívají v jejím prodloužení do Semil. Zároveň dochází k převedení některých spojů linky 670585, které jsou vedené pouze v úseku Jičín – Semily na linku IREDO 501 (670501). Naopak dochází k zavedení nového dopoledního  spoje 670585/4 s odjezdem v 9:25 z Hradce Králové, příjezd do Jičína je v 10:23, tento spoje dále pokračuje v 10:33 do Semil v trase a v časové poloze současného spoje 670585/10.

K méně výrazným úpravám (přečíslování některých spojů, změna časové polohy spojů v řádech minut) dochází v Královéhradeckém kraji i u linky IREDO 506 Liberec – Jičín, k výraznějším změnám dochází pouze na území Libereckého kraje.

Nové odpolední spojení z Jičína do obcí Podhradí a Šlikova Ves

Od 14. 12. 2014 dochází k úpravě spoje 630079/26 na lince IREDO 509 Libáň – Jičín. Spoji byla změněna časová poloha v řádech několika minut, aby byla v obci Bukvice nově zajištěna návaznost na spoj 630073/17 linky IREDO 503 Jičín – Dětenice. Tímto způsobem bude nově zajištěno nové odpolední spojení z Jičína v 15:45 s přestupem v obci Bukvice 16:02 na spoj 630079-26 s odjezdem v 16:05 (zavedena čekací doba 5min) směr Podhradí a Šlikova Ves.

Sloučení názvů a stanovišť zastávek MHD a IREDO v Hradci Králové

Od 14. 12. 2014 dochází k přejmenování zastávek IREDO (příměstské dopravy) podle názvů zastávek MHD. V místech, kde byla samostatná stanoviště pro MHD a IREDO došlo k jejich sloučení (např. zastávka Podzámčí směr Vysoká nad Labem). Jízdní řády IREDO budou nově vylepeny v čekárnách MHD nebo na označnících DPmHK. Společné označníky MHD a příměstské dopravy budou nově označeny samolepkou IREDO.

Oblast Trutnovska, Královédvorska, Vrchlabska a Jaroměřska

Skibusové linky (červená-690920, modrá-690950, žlutá-690930 více na http://www.skiresort.cz/cs/parkoviste-skibusy/skibusy.html) spojující Černý Důl, Janské Lázně, Svobodu nad Úpou a Pec pod Sněžkou budou nově moci přepravovat všechny cestující. Spoje bude možné rovněž vyhledat pomocí celostátního vyhledávače IDOS. Na těchto linkách je přeprava zdarma. Z tohoto důvodu bude v termínu 20. 12. 2014 - 22. 3. 2015 omezeno vedení souběžných spojů příměstské linky IREDO 406 Pec p. Sněžkou – Svoboda n. Úpou - Vrchlabí.

Nově bude zajištěno během zimní sezóny denní spojení v 7:40 z Trutnova vlakem do Svobody n. Úpou a dále autobusem linkou IREDO 401 (690401/101) na Pomezní Boudy (příj.8:35). Tento spoje pojede také na Silvestra. Dále pak bude v provozu denně i spoj 690401/102 s odjezdem v 8:40 z Pomezních Bud do Pece p. Sněžkou (příjezd 9:09).  

Spoj 690310/17 s odjezdem ve 14:10 z Trutnova přes Suchovršice do Úpice (a dále do Hajnice) je opožděn o 10 minut z důvodu zrušení dálkového spoje ve 14:30 z Trutnova do Rychnova n.Kn. V úseku Trutnov – Úpice, tak bude lépe rozložena nabídka spojů.

Z důvodu lepšího rozložení spojů mezi Trutnovem a Dvorem Králové n.L. je spoj 690329/7 v 9:15 z Trutnova uspíšen o 10 minut na odjezdu a nově obslouží Hajnici, kam naopak nezajede spoj 690332/5 v 9:35 z Trutnova do Jaroměře. Nově tak budou odjezdy z Trutnova do Dvora Králové n.L. v 9:05 (směr Hajnice, DKnL,,žel.st), 9:15 (směr Praha), 9:45 (směr Jaroměř).

Z důvodu nedostatečného využití nebude v pátek zajíždět do Hajnice spoj 690332/210 linky IREDO 407 s odj. ve 14:05 z Dvora Králové n.L,,žel.st., celý týden bude veden přímou trasou přes Střítěž jako spoj 690332/10. Nedělní spoj 690440/114 s odjezdem v 15:30 ze Dvora Králové n.L. do Trutnova bude z důvodu nízkého využití dopravcem zrušen.

Pro zajištění stabilnější přestupní vazby mezi spoji linky z Kohoutova a linky Trutnov – Dvůr Králové n.L. byly upraveny časové polohy na lince IREDO 419, nově je zajištěno spojení ráno z Kohoutova do Trutnova na půl 6.

Od 14. 12. 2014 dochází ke změnám  také na lince IREDO 417 (690510) v odpoledních hodinách. Tyto změny mají za cíl přizpůsobit dopravu potřebám dojíždějících dětí ze základní školy Dubenec. Aby těmito změnami nedošlo k souběhům s jinými linkami systému IREDO, byl přetrasován spoj č. 9 s odjezdem ze Dvora K. n. L. v 15:25 (nově spoj č. 16 s odjezdem v 15:45), který do Dubence vede nově přes Hřibojedy, čímž vzniká nové odpolední spojení v relaci Dvůr Králové n. L. – Libotov – Hřibojedy – Malé Hřibojedy – Dubenec.

Spoj 690403/6 ve 4:50 z Vrchlabí do Dvora Králové n.L. bude nově veden přes Lánov, nikoliv přes Kunčice n.L. a Klášterskou Lhotu, odkud nebyl pravidelně využíván.

Všechny víkendové spoje linky IREDO 407 Jaroměř – Dvůr Králové n.L. – Trutnov budou nově vedeny v Jaroměři přes centrum (zastávky Tanex a aut.st.) a nově také obslouží obec Hořenice. Hořenice a centrum Jaroměře tak získá nové spojení k rychlíkovým spojům směr Liberec, Hradec Králové a Praha.

Oblast Broumovska, Hronovska

Vybrané víkendové spoje linky IREDO 350 Červený Kostelec – Zbečník - Hronov jsou prodlouženy v Hronově k žel.st., kde tvoří přípoje na vlaky směr Náchod a Teplice nad Metují. Nově tak bude možné se z Červeného Kostelce dostat o víkendu na výlet do Teplických či Adršpašských skal či na Meziměstsko a zpět.

Spoj 640106/4 jedoucí z Machova ve 4:47 bude na žádost cestujících o pět minut uspíšen (nově odjezd ze zastávky Machov,Lhota 4:42). Bude tak zajištěna stabilnější vazba v Polici nad Metují na přestup směr Teplice nad Metují.

Do Vižnova bude dopolední pár spojů veden opět každý pracovní den (dnes pouze úterý a čtvrtek).

Sobotní spoje 640206/102 v 8:20 z Broumova do Křinic a 640206/103 v 8:31 z Křinic do Broumova budou z důvodu nízkého využití (pod 1 cestující na spoj za rok 2014) zrušeny.

Soubory ke stažení

  • Seznam změn (pdf, 61 kB, 9.12.2014)

    Seznam změn jízdních řádů od 14. 12. 2014 v Královéhradeckém kraji