Uzavírka Teplice nad Metují - Adršpach ve dnech 27.7. - 30.11.2020

27. 7. 2020 Autor: Jana Šafářová

Z důvodu uzavírky silnice III/30110 mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem bude ve výše uvedeném termínu omezena autobusová doprava.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena z Teplic nad Metují přes Českou Metuji, Vápenku a Jívku do Adršpachu.

Vzhledem k délce objízdné trasy bude až na několik málo vyjímek linková doprava od Borumova a Police nad Metují ukončena v Teplicích nad Metují na náměstí a z opačné strany v Adršpachu, resp. ve Zdoňově.

V uzavřeném úseku zajistí obsluhu posílena železniční doprava. Informace o posílení železniční dopravy zde.

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky:

  • Teplice n.Met.,,Na Kamenci
  • Teplice n.Met.,,skály
  • Teplice n.Met.,,Bučnice
Spoje jedoucí po objízdné trasy navíc obslouží zastávky:
  • Jívka,hor.zast.
  • Teplice n.Met.,,žel.st. (platí pro linku 640123)
  • Teplice n.Met.,,žel.zast.město
Po dobu uzavírky vznikne u železniční zastávky Teplice nad Metují-město dočasná autobusová zastávka Teplice n.Met.,,žel.zast.město.

Soubory ke stažení