INFORMACE O ZMĚNÁCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ OD 03.09.2017

25. 8. 2017 Autor: Jana Šafářová

V neděli 03.09.2017 dojde ke změnám jízdních řádů veřejné linkové autobusové dopravy na území Královéhradeckého kraje. Změny jízdních řádů jsou reakcí na omezování některých dálkových linek a spojů provozovaných po území Královéhradeckého kraje dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí, BusLine a.s. a Zlatovánek. Zároveň dochází ke změnám, které jsou reakcí na vznesené požadavky obcí k zajištění dopravní obslužnosti.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které jsou rozděleny do jednotlivých oblastí Královéhradeckého kraje. Seznam všech změn je přiložen ke stažení na závěr této informační zprávy. Linky, které jsou zasaženy velkým počtem změn, je možné zobrazit pomocí odkazu (přímo v textu), pro vyhledání spojení doporučujeme využít vyhledávač spojení www.idos.cz.

RYCHNOVSKO

Linka IREDO 203 a IREDO 227:
• Na základě přeplňování školního spoje 660209/3 (6:15 Kostelec nad Orlicí – 6:47 Lhoty u Potštejna) dochází k prodloužení spoje 660207/3, který nově obslouží místní části Borovnice – Přestavlky a Rájec a odlehčí tak spoji 660209/3, který tímto nebude zajíždět do Borovnice,Rájec.
• Z důvodu minimální frekvence spoj 660207/3 (6:55 Borovnice – 7:50 Rychnov nad Kněžnou, resp. nově 6:56 Borovnice,Rájec – 7:50 Rychnov nad Kněžnou) vynechá zajížďku do obce Sudslava.

Linka IREDO 210:
• Na lince 660237 Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou dochází k opoždění odjezdů z Týniště nad Orlicí a zkrácení jízdní doby spojů mezi Rašovicemi a Křivicemi. Cestující tak získají delší časovou rezervu na přestup z vlaku na linku 660237 v Týništi nad Orlicí.

Z důvodu zrušení většiny komerčních spojů dálkové linky 660554 Rokytnice v Orlických horách – Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové – Praha dojde ke změnám na níže uvedených linkách. Jediný ranní spoj 660554/3 na trase Rokytnice v Orlických horách – Hradec Králové bude zachován. Nový jízdní řád linky 660554 naleznete zde.

Linka IREDO 115:
• Odjezd spoje 660577/21 Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové – Praha je o 60 minut opožděn. Spoj nově obslouží zastávku Třebechovice pod Orebem,,škola a zajistí tak v 12:45 odvoz dětí do Nepasic a Blešna.

Linka IREDO 200:
• Spoj 660553/5 je nově veden v relaci Rychnov nad Kněžnou – Pardubice s odjezdem 12:05 z Rychnova nad Kněžnou. V úseku Rychnov nad Kněžnou – Kostelec nad Orlicí spoj nahrazuje zrušený komerční spoj 660554/9.

Linka IREDO 208 a IREDO 201:
• Pro zachování dopravní obslužnosti v podvečerních a večerních hodinách je spoj 660554/14 nahrazen v úseku Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou novým spojem 660204/12 s odjezdem v 18:57 z Kostelce nad Orlicí přes Vamberk.
• V úseku Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách je veden nový spoj 660505/19 s odjezdem v 19:10 z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách.
• V neděli je zaveden 1 pár spojů v relaci Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách a zpět. Jedná se o spoj 660201/108 s odjezdem v 14:10 z Rychnova nad Kněžnou a spoj 660201/109 s odjezdem v 15:10 z Rokytnice v Orlických horách. Tyto spoje nahrazují v části trasy rušený dálkový spoj z Rokytnice v Orlických horách do Prahy.

KRÁLOVÉHRADECKO

Linka IREDO 110:
• Město Třebechovice pod Orebem získá s platností od 3. 9. 2017 na základě požadavku občanů v pracovních dnech školního vyučování nové spojení do Štěnkova, kam dorazí spoj v 13:18. Jedná se o závlek spoje 610191/4, který jede z Jeníkovic v 13:05 a v Třebechovicích pod Orebem jedekolem školy. Spoj dále pokračuje do Hradce Králové.

Linka IREDO 101:
• Dochází ke zrušení spoje 610250/5 Hradec Králové – Nový Bydžov. Spoj je nahrazen spojem 610030/17, který nově pojede každý pracovní den.

Linka IREDO 102 a IREDO 104:
• Vybrané spoje linky 610061 a spoj 610161/10 nebudou zajíždět do Zvíkova. Obsluha Zvíkova bude v odpovídajících časech zajištěna linkou 610050. Cílem tohoto opatření je zkrácení cestovní doby pro cestující z obcí Měník, Humburky, Barchov a Babice do Hradce Králové.

JIČÍNSKO

Z důvodu ukončení provozu komerčních spojů linky 720385 Brno – Svitavy – Hradec Králové – Jičín – Liberec a zkrácením spojů linky 680044 Polička – Chrudim – Hradec Králové – Jičín – Mladá Boleslav – Ústí nad Labem - Teplice dochází na trase Hradec Králové – Jičín – Liberec k větším změnám. Spoje 680044/2 a 680044/6 budou vedeny pouze v relaci Hradec Králové – Chrudim - Polička a zpět. Nový jízdní řád linky 680044 naleznete zde. Cílem změn na této trase je zajištění lepšího rozložení spojů a návaznosti v Jičíně.

Také dochází ke zkrácení jednoho páru spojů linky 540370 Liberec – Jablonec nad Nisou – Turnov – Hradec Králové – Brno. Spoje 540370/1 a 540370/2 budou vedeny pouze v relaci Liberec – Hradec Králové a zpět. Všechny spoje linky 540370 budou nově zastavovat v obci Libuň, Kněžnice a Jinolice. Nový jízdní řád linky 540370 naleznete zde.

Na lince 670585 Semily-Lomnice n.Pop.-Nová Paka/Jičín-Hořice-Hradec Králové dochází sice ke zkrácení spojů 3 a 4 v úseku Jičín – Hradec Králové a zpět, které jsou však nahrazeny v podobné časové poloze spoji 630075/13 a 630075/50.

• V pracovních dnech dojde ke změně času odjezdů spojů z Jičína do Hradce Králové. Spoj 540370/21 pojede z Jičína v 7:05 (původně 6:53), spoj 630075/13 v 7:35 (původně 7:45).
• Nově pojede v pracovních dnech ve směru Jičín – Hradec Králové spoj 630075/15 s odjezdem v 8:35 z Jičína, přes Hořice 8:59 a s příjezdem v 9:25 do Hradce Králové.
• Ve směru Hradec Králové – Jičín – Liberec dojde v pracovních dnech k posunutí času odjezdů z Hradce Králové. Spoj 720385/1 nově pojede v 8:35 (původně 7:25) a spoj 540370/2 v 16:35 (původně 16:25). Úpravou tohoto odpoledního spoje bude dosaženo lepšího rozložení spojů Hradec Králové – Jičín a lepších přípojů v Jičíně.
• Nově pojede v pracovních dnech ve směru Hradec Králové – Jičín nový dopolední spoj 630075/8 v 10:35, kterým bude odstraněna stávající 2hodinová prodleva mezi spoji. Odpolední spoj 540370/4 v 14:40 z Hradce Králové nahradí rušený spoj 680044/1 ve směru Hořice a Jičín.
• V pracovních dnech dochází ke zkrácení jednoho páru spojů na lince 670585 Semily – Lomnice nad Popelkou – Jičín – Hořice – Hradec Králové. Spoje budou vedeny v trase Semily – Lomnice nad Popelkou – Jičín a zpět. Jedná se o spoj 670585/3 s odjezdem v 6:15 ve směru Semily – Jičín a spoj 670585/3 s odjezdem 10:33 ve směru Jičín – Semily. Nový jízdní řád linky 670585 naleznete zde.
• Ke změnám na trase Hradec Králové – Jičín – Liberec dochází také o víkendu. V sobotu pojede ve směru Hradec – Liberec nově spoj 540370/8 s odjezdem v 8:55 z Hradce Králové a spoj 540370/106 s odjezdem v 17:35 z Hradce Králové, v opačném směru pojede nově spoj 540370/115 s odjezdem v 14:35 z Jičína.
• V neděli pojede nově spoj 540370/112 s odjezdem v 12:40 z Hradce Králové. Nedělní spoj 540370/104 s odjezdem v 18:40 z Hradce Králové bude zrušen.

Linka IREDO 516
• Z důvodu minimálního využití dochází ke zrušení zajížděk do Hřmenína u spojů na trase Kopidlo – Libáň. Jedná se o spoje 630096/5, 630096/10 a 63096/14.

VRCHLABSKO + NOVOPACKO

Z důvodu rušení dálkových linek dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí 169101 Praha – Semily – Vrchlabí - Špindlerův Mlýn a 720308 Brno – Hradec Králové – Vrchlabí - Špindlerův Mlýn odchází na několika linkách na Vrchlabsku a Novopacku ke změnám za účelem zachování dopravní obslužnosti pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

Linka IREDO 530:
• V pracovní dny nově pojedou spoje 690900/5 v 5:55 na trase Vrchlabí – Nová Paka – Hořice - Hradec Králové, 690900/6 v 9:50 na trase Hradec Králové - Hořice – Nová Paka, 690790/5 v 15:35 na trase Vrchlabí – Nová Paka – Hořice - Hradec Králové, 690790/8 v 17:50 na trase Hradec Králové – Hořice – Nová Paka – Vrchlabí.
• Nově jsou zavedeny nedělní spoje v relaci Hradec Králové – Hořice – Nová Paka – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn a zpět. Jedná se o spoj 630041/114 s odjezdem v 9:45 z Hradce Králové a spoj 630041 s odjezdem v 12:54 ze Špindlerova Mlýna.

Linka IREDO 450
• V pracovních dnech pojede nový spoj 690404/25 v 14:11 na trase Vrchlabí - Špindlerův Mlýn a spoj 690404/6 v 15:04 (dříve 15:50) na trase Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - a dále směrem Hradec Králové. Spoj v 15:50 bude nahrazen spojem 690702/21 s odjezdem v 15:40 ze Špindlerova Mlýna – příjezd do Vrchlabí v 16:04, který bude dál pokračovat až do Prahy.
• Nově jsou zavedeny sobotní spoje v relaci Vrchlabí – Špindlerův Mlýn a zpět. Jedná se o spoj 690404/131 s odjezdem v 13:31 z Vrchlabí a spoj 690404/110 s odjezdem v 14:24 ze Špindlerova Mlýna. Jízdní řád linky 690404 je ke stažení zde.

Dálkové linky
• Z důvodu nahrazení zrušených spojů dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a ČSAD Střední Čechy vzniknou u dopravce KAD Vrchlabí na lince 690702 na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Praha nové spoje.
• Ve spolupráci s dopravcem pojede nově v pracovní dny spoj 690702/21 v 15:40 ve směru Špindlerův Mlýn – Praha.
• Z iniciativy dopravce vzniknou také na komerční bázi spoje 690702/4 s odjezdem 10:20 z Prahy (pracovní dny) a 690702/19 s odjezdem v 9:25 ze Špindlerova Mlýna (pracovní dny a neděle). Jízdní řád linky 690702 je ke stažení zde.
Mezi nepřímo dotčené relace těmito změnami zmiňme i následující nové možnosti v cestování:
• Vznikne nový spoj 690900/8 s odjezdem v 5:40 z Nové Paky a příjezdem na Horky u Staré Paky v 5:48, který dále pojede jako dnešní spoj 690550/16 do Dvora Králové nad Labem na 7. hodinu. Nejen že zajistí nové spojení Nové Paky se Dvorem Králové nad Labem, ale zajistí také spojení do Vrchlabí a Jilemnice na půl 7 s přestupem na Horkách. Toto opatření také odbourá souběh spojů 690550/16 (v 5:30) a 690702/1 (v 5:35) v úseku Vrchlabí – Horka u St. Paky.
• Dále pojede nový nedělní spoj 630049/102 v 10:20 z Miletína do Lázní Bělohrad a bude pokračovat až do Jičína a víkendový spoj 63049/101 v 17:45 z Jičína nebude končit v Lázní Bělohrad, ale dojede až do Miletína.

Seznam změn naleznete v příloze.

Nové jízdní řády linek IREDO naleznete zde.

Jednotlivé jízdní řády linek dle licenčního čísla linky jsou ke stažení zde.

Sledujte aktuální informace na našich facebookových stránkách - Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji.

Soubory ke stažení