Informace o změnách autobusových jízdních řádů od 10.06.2018

6. 6. 2018 Autor: Jana Šafářová

V termínu celostátních změn dochází ke změnám vybraných autobusových jízdních řádů. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn na linkách v Královéhradeckém kraji.

RYCHNOVSKO

K největší změně na Rychnovsku dochází na lince IREDO 225 Deštné v Orlických horách - Rychnov nad Kněžnou - Častolovice. Nově vzniká přímé spojení v pracovní dny na ranní a z ranní směny pro cestující z Častolovic, Kostelce nad Orlicí či Tutlek do Kvasin do závodu Škoda Auto. Spoj 660229/6 v 4:45 z Častolovic přijede k závodu Škoda Auto přijede v 5:28. Ze závodu Škoda Auto zpět do Kostelce nad Orlicí pojede spoj 660229/47 v 14:33, ze stanoviště č.4. V sobotu je na této lince zaveden nový spoj 660229/110 v 9:05 z Rychnova nad Kněžnou od železniční stanice do zastávky Kvasiny,,konzum přes Lipovku a Solnici. Důvodem je zvýšení poptávky cestujících po sobotním spojení v tomto čase za uplynulý rok.

Na základě minimální poptávky cestujících je spoj 660207/16 linky IREDO 203 v trase Vamberk - Lhoty u Potštejna - Borovnice s odjezdem v 18:26 veden mimo Polom a Sudslav, do Lhot u Potštejna a Borovnice tak dojede o 12 minut dříve.

Pro zlepšení dopravní obslužnosti Nebeské Rybné spoj 660212/8 linky IREDO 205 zajede v 13:49 na Nebeskou Rybnou na konečnou.

NÁCHODSKO

Na základě požadavku cestujících linka IREDO 306 (Jaroměř - Náchod) obslouží větším množstvím spojů zastávku Náchod,,Rybárna.

Spoj dálkové linky 640120/7 v 13:40 z Náchoda do Pardubic a spoj 640120/8 v 16:00 z Pardubic do Broumova nebudou v provozu během letních prázdnin.

TRUTNOVSKO

Na základě požadavků obce Malé Úpy bude nově na lince IREDO 403 zajištěno dopolední spojení v pracovní dny spojem 690108/22 v 8:40 a soboty spojem 690108/104 v 9:40 z Malé Úpy,Pomezních Bud do Pece pod Sněžkou i Janských Lázní. Zároveň vznikne i nové spojení z Pece pod Sněžkou do Jánských Lázní novým spojem 690108/4, který pojede v pracovních dnech v 10:04 a sobotním spojem 690108/104 v 10:09. Během letních prázdnin bude také zajištěno odpolední přímé spojení z Pece pod Sněžkou na Pomezní Boudy spojem 690160/1 ve 14:25 (přípoj od Vrchlabí, Janských Lázní). Zpět pojede nový spoj 690160/3 v 15:05 z Pomezních Bud do Pece pod Sněžkou a dále do Svobody nad Úpou.

Dopravní obslužnost se také zlepší ve Vlčicích a Starých Bukách. Tyto dvě obce budou vpracovních dnech obslouženy novými spoji na lince IREDO 402. Nový spoj 690334/13 pojede ve 12:25 zTrutnova přes Vlčice do Mladých Buků a zpět do Trutnova pojede nový spoj 690334/14 ve 12:57. Spojení z Trutnova do Vlčic v 15:27 vlakem spřestupem u žel. zastávky na autobus bude nově fungovat každý pracovní den i o prázdninách. Spoj 690337/8 v 15:07 ze Starých Buk do Trutnova nově bude opožděn a pojede v 15:28 a obslouží nově Vlčice, kde vyčká na přípoj vlaku.

VRCHLABSKO

Z důvodu omezení souběhu cyklobusových spojů s linkovými dojde na lince IREDO 450 ke zrušení o letních prázdninách spoje 690404/309 v 8:01 z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a spoje 690404/4 v 8:56 ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí. Na stejné lince dojde ke zrušení večerních spojů - spoj v pracovních dnech 690404/24 ve 20:45 ze Špindlerova Mlýna, víkendový spoj 690404/124 ve 20:45 ze Špindlerova Mlýna a víkendový spoj 690404/123 v 19:31 z Vrchlabí z důvodu ukončení financování třetí stranou.

Na lince IREDO 530 je spoj 690790/4 nově uspíšen o 15 minut a pojede ve 12:15 z Hradce Králové přes Hořice a Novou Paku do Vrchlabí a Špindlerova Mlýna z důvodu úprav časových poloh na lince 540370 Hradce Králové - Hořice - Jičín - Turnov - Liberec.

KrálovédvorskO

Na lince IREDO 419 Dvůr Králové nad Labem – Kohoutov bude na prázdniny zaveden nový spoj 6940450/201 v 6:50 ze Dvora Králové nad Labem a nový spoj 690450/204 v 7:10 z Kohoutova z důvodu zajištění ranního spojení z obce i během prázdnin. Oba spoje mají přípoje z/do Trutnova v Kocbeřích. Dále je o 10 minut opožděn spoj 690450/7, který nově pojede ve 14:15 ze Dvora Králové nad Labem do Kohoutova tak, aby vznikl přípoj v Kocbeřích od spoje s odjezdem ve 14:12 z Trutnova.

Jičínsko

Na lince IREDO 510 budou o víkendu zavedeny nové sezónní spoje z Jičína do Prachovských skal - spoj 630510/101 v 10:35 a spoj 630510/103 ve 14:40 z Jičína, zpět spoj 630510/102 v 11:10 a spoj 630510/104 v 15:10 ze zastávky Holín,Prachov,Český ráj. Spoj v 10:35 z Jičína navazuje na vlak z Prahy Sp 1937 Český ráj s příjezdem v 10:27 a na spoj 540370/113 z Liberce s příjezdem v 10:30.

Na lince IREDO 503 budou víkendové spoje 630073/101 v 8:45 a 630073/105 v 15:45 z Jičína prodlouženy do Dětenic. Všechny víkendové spoje pak z Jičína pojedou o 10 minut dříve, aby se zkrátila doba přestupu v uzlovém bodu Jičín. Zpáteční spoje 630073/102 v 9:48 a 630073/106 v 16:48 nově pojedou již z Dětenic. Díky tomuto opatření bude o víkendech dostupnější turisticky vyhledávaná oblast Dětenic a Starých Hradů.

Na lince IREDO 513 bude zrušen nevyužívaný spoj 630095/1 ve 4:40 z Jičína do Dřevěnice a zaveden nový spoj 630095/25 v 17:40 z Jičína do Dřevěnice.

Spoj 630087/22 linky IREDO 502 v 17:02 z Nové Paky nebude obsluhovat zastávku Dřevěnice.

Na linkách IREDO 505 a IREDO 542 budou z důvodu minimální poptávky zrušeny prázdninové spoje. Jedná se o spoj 630071/7 v 7:08 z Jičína do Samšiny, spoj 630071/8 v 8:02 ze Sobotky do Jičína, spoj 630542/3 v 7:22 ze Samšiny do Sobotky a spoj 630542/6 ve 12:05 ze Sobotky do Sobotky.

Spoje 620130/3 a 620130/4 na mezikrajská lince Hlinsko - Chrudim - Pardubice - HradecKrálové - Jičín - Turnov - Liberec budou provozovány pouze v úseku Hlinsko - Pardubice. Náhradou za zrušené spoje bude spoj 540370/7 v 6:55 z Hradce Králové do Liberce a spoj zpět 640370/8 v 15:35 z Liberce do Hradec Králové.

Na mezikrajské lince 630084 Jičín - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Jihlava budou zrušeny v pracovních dnech spoje 630084/3 v 5:25 z Jičína a 630084/4 ve 12:24 z Jihlavy (v 16:05 z Hradce Králové). Na území Královéhradeckého kraje budou tyto spoje nahrazeny na lince IREDO 504 spojem 630075/5 v 5:25 z Jičína do Hradec Králové, spojem 630075/22 v 16:05 z Hradce Králové do Jičína. Spoj 630075/25 pojede nově z Jičína v 16:05 (nyní v 16:35).