Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Žádosti pro vyřízení agend podle zákona o dopravě č. 111/94 Sb.

Finanční způsobilost

Poslední aktualizace: 2. 4. 2014

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok. Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

  • roční účetní uzávěrka ověřená

auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (doloží osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (doloží výpis ze živnostenského rejstříku a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky)

  • bankovní záruka
  • pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Termíny prokázání FZ:

Podnikatel prokazuje finanční způsobilost nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo může dopravní úřad požádat před uplynutím lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu. Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR. Na rok 2014 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 230.823 Kč a na každé další 128.235 Kč.

Autor: Marcela Konečná

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Žádost o prokázání finanční způsobilosti dopravců docx 16 kB 2.4.2014
Čestné prohlášení daňový poradce, účetní docx 14 kB 2.4.2014