TURISMEM S PROJEKTEM

10. 12. 2012 Autor: Jindřiška Smejkalová

aktuální stav projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“, financovaného z ROP NUTS II Severovýchod

V současné době probíhají statistická šetření a monitoring. Jedná se o dvouletý průzkum zjišťující portfolio tuzemských i zahraničních turistů a jejich spokojenost či nespokojenost v našem kraji. Výsledky zakončených etap jsou k dispozici na našich webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz  .

Ke stému výročí prvního vystavení zlomového obrazu zvaného „Dvoubarevná fuga“ na Podzimním pařížském saloně jsou v tomto období postupně realizovány expozice putovní výstavy věnované dílu a životu Františka Kupky - slavného a novátorského malíře pocházejícího z našeho kraje. Výstavy již proběhly v Hradci Králové a Pardubicích. V prosinci a lednu „Kupku“ očekává České centrum ve věhlasné Vídni.

V těchto měsících probíhá tvorba a plnění turistického datového skladu, který bude sloužit jako krajská centrální databáze informací z oblasti cestovního ruchu. Připravuje se krajská propagační kampaň na podporu cestovního ruchu v našem kraji, a to formou celostátního televizního vysílání na území České a Polské republiky a formou promítání propagačních spotů v českých multikinech.

 

Regionální operační program

Investice