STATISTICKÁ ŠETŘENÍ A MONITORING - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

30. 7. 2013 Autor: Lucie Hučíková

Projekt „Statistická šetření a monitoring cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“ probíhal v letech 2011-2013, a to v osmi po sobě jdoucích tříměsíčních etapách. Data byla nasbírána ve všech turisticky významných oblastech KHK a celkem bylo dotázáno 4379 osob včetně dětí. Výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě (viz příloha).

Investice

Regionální operační program
Soubory ke stažení