CÍLENÁ PREZENTACE A PROPAGACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JAKO CELKU II.

6. 3. 2013 Autor: Mgr. Jindra Smejkalová

Aktuality z průběhu projektu financovaného z ROP NUTS II Severovýchod

V současné době stále probíhají statistická šetření a monitoring. Jedná se o dvouletý průzkum zjišťující portfolio tuzemských i zahraničních turistů a jejich spokojenost či nespokojenost s pobytem v našem kraji. Výsledky již ukončených etap jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=748. Ke stému výročí prvního vystavení Kupkova zlomového obrazu zvaného „Dvoubarevná fuga“ na Podzimním pařížském saloně jsou od roku 2012 postupně realizovány expozice putovní výstavy věnované dílu a životu Františka Kupky - slavného a novátorského malíře pocházejícího z našeho kraje. Výstavy již proběhly v Hradci Králové, Pardubicích a Vídni. A i tento rok se česká veřejnost může těšit na další výstavy. V těchto měsících probíhá testovací provoz turistického internetového portálu a datového skladu sloužícího jako krajská centrální databáze informací z oblasti cestovního ruchu. Připravuje se krajská propagační kampaň na podporu cestovního ruchu v našem kraji, a to formou celostátního televizního vysílání na území České a Polské republiky a formou promítání propagačních spotů v českých multikinech.

Investice

Regionální operační program