Předání Ceny Václava Černého

24. 1. 2013 Autor: Kateřina Kupečková

Hejtman Královéhradeckého kraje oceňoval francouzské studenty.

Královéhradecký kraj se účastnil předání Ceny Václava Černého, kterou pořádá Zastupitelský úřad České republiky ve Francii. Cena Václava Černého se spolu s finanční odměnou uděluje studentům zabývajícím se českým jazykem a Českou republikou již od roku 1995. V rámci letošního XV. ročníku výherce oceňoval i hejtman Královéhradeckého kraje. Letošní ročník byl vypsán v kategoriích – překlad a doktorandské práce.

V kategorii překlad byli oceněni:

1. místo – Fabrice Lemone – překlad krátkého díla "Pták"

2. - 3. místo

Magdaléna Le Folgoc a Sophie Teuliere překlad díla Vítězslava Nezvala „Sbohem a šáteček: básně z cesty"

Kayser Stéphanie – překlad díla Zdeňka Svěráka „Pan Buřtík a pan Špejlička"

V kategorie doktorandské práce byli oceněni:

1. – 2. místo

Katia Hala – „60. Léta „zlatý věk českého divadla"

Eloise Adde – „Dalimilova kronika"

Václav Černý byl českým renomovaným literárním kritikem, kterému nebylo dáno dočkat se šťastného vyústění dvacátého století, neboť zemřel v roce 1987. Narodil se roku 1905 v Rakousko-uherské monarchii, zažil dvě světové války, dvě okupace, nejkrásnější dobu demokracie i dobu nejstrašnějších režimů. Jeho kritický měsíčník přestal vycházet v roce 1942. Během období komunismu mu bylo vydávání revue zakázáno. Jeho život byl poznamenán bojem za kulturu napříč veškerými nahodilostmi historie, pokaždé stál na straně disidentského světa.

Královéhradecký kraj si cení zájmu studentů o Českou republiku, český jazyk a literaturu, ale i o historii, ekonomii, sociologii či kulturu.

Hejtman Královéhradeckého kraje se také setkal s velvyslankyní České republiky ve Francii, paní Marii Chatardovou, obchodním radou panem Karlem Zděnovcem a ředitelem Českého centra v Paříži panem Michaelem Pospíšilem. Projednávaným tématem byla i momo jiné možnost spolupráce francouzských regionů s Královéhradeckým krajem.

Fotogalerie