Hejtman navštívil krajany v Srbsku

7. 7. 2005 Autor: Jana Szczurková

Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík přijal pozvání českých krajanů z obcí Češko Selo a Kruščica a ve středu 22. června 2005 odjel společně se starostou obce Čermná nad Orlicí Josefem Bezdíčkem a starostkou města Kostelec nad Orlicí Ivanou Červinkovou do Srbska. Zde se seznámil s výsledky projektů, které byly finančně podpořeny Královéhradeckým krajem.

Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík přijal pozvání českých krajanů z obcí Češko Selo a Kruščica a ve středu 22. června 2005 odjel společně se starostou obce Čermná nad Orlicí Josefem Bezdíčkem a starostkou města Kostelec nad Orlicí Ivanou Červinkovou do Srbska. Zde se seznámil s výsledky projektů, které byly finančně podpořeny Královéhradeckým krajem.

Po příjezdu delegaci přivítali starostové obcí Češko Selo a Kruščica, pan Ladislav Tesar, pan Dragutin Jovanović a koordinátor česko-srbských vztahů Mgr. Roman Grossmann (ten českou delegaci v Srbsku doprovázel). Součástí programu prvního dne návštěvy byla prohlídka nočního města Bela Crkva.

Ve čtvrtek 23. června přivítal hejtmana Pavla Bradíka a členy delegace (mezi nimiž byla i zástupkyně partnerského města Hluboké nad Vltavou Mgr. Lucie Vačviricová) starosta Bele Crkve, Boris Djurdev. Setkání se účastnili také představitelé obcí Češko Selo a Kruščica. Proběhla diskuse na téma další možné spolupráce a podpory ze strany Královéhradeckého kraje. Kostelecká starostka Ivana Červinková předala starostovi obce kontakty na Hospodářskou komoru v České republice a hejtman přislíbil pomoc v rámci prezentace místních firem na konferenci Futurallia 2006 v polské Wroclawi.

V obci Češko Selo se delegace seznámila s projekty, které byly realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Obec z těchto prostředků zakoupila sekačku na trávu, opravila obecní dům, provedla připojení internetu a vybudovala malé sportoviště pro děti a mládež. Hejtman kraje společně se starostou Josefem Bezdíčkem slavnostně otevřel kancelář obecního úřadu. Po něm následovalo setkání s místními obyvateli, kterých v obci Češko Selo žije 42.

Odpoledne se delegace přesunula do obce Kruščica, v níž žije přes tisíc obyvatel, z nichž přibližně tři sta je české národnosti. Po přivítání na obecním úřadě následovalo slavnostní otevření základní školy, která byla rekonstruována i díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Při prohlídce školy se diskutovalo o dalších možnostech spolupráce a pomoci, zejména pak o modernizaci počítačové učebny.

Zajímavý byl kulturní program žáků místní školy, ti jej předvedli jak v českém tak v srbském jazyce. Je to díky aktivitě místní vyučující českého jazyka, která zároveň dojíždí za obyvateli obce Češko Selo. Za doprovodu představitelů obce si delgace prohlédla místní pravoslavný i katolický kostel.

Večer se konala slavnostní večeře na břehu řeky Dunaj za účasti představitelů všech obcí.

V pátek 24. navštívili čeští hosté město Vršac a setkali se s primátorem Jovicou Zarkulou. Hlavním tématem jednání byla možná spolupráce města Kostelec nad Orlicí a města Vršac. Starosta Bezdíček se zmínil o nutnosti výstavby vodovodu v obci Češko Selo a starostka Červinková předala kontakty na českou hospodářskou komoru. Ve městě Vršac žije 40 000 obyvatel a největším místním projektem byla stavba stadionu.

V závěru návštěvy česká delegace společně se starosty obcí Kruščica a Češko Selo odjela na české velvyslanectví v Bělehradě. Zde informovali velvyslance Mgr. Ivana Jestřába o projektech v českých obcích. Pan velvyslanec vyjádřil podporu při realizaci dalších projektů.

Češko Selo

Češko Selo

přivítaní v Kruščici

přivítaní v Kruščici

otevření školy v Kruščici

otevření školy v Kruščici

se starostou města Vršac

se starostou města Vršac

závěrečné setkání Bela Crkva

závěrečné setkání Bela Crkva

setkání na velvyslanectví

setkání na velvyslanectví