VZ podlimitní zjednodušené řízení

24. 6. 2018 Autor: admin admin

Veřejné zakázky podle zák. 137/2006 Sb. - změna 179/2010 Sb. ( účinnost od 15.9.2010)

Na tomto místě jsou uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených Královéhradeckým krajem (IČ: 70 88 95 46) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

zpět na všechny veřejné zakázky