USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 29.května 2003

29. 5. 2003

4. úprava rozpočtu kraje, nakládání s nemovitým majetkem kraje, projekty programu v oblasti péče o děti a mládež a podpory tělovýchovy a sportu navrhované k podpoře z FRK.

Soubory ke stažení