VIDEOZÁZNAM z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

30. 5. 2018

Datum konáni: 21.5.2018

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 15 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:44:18
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:10:51 16 ( Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví školství ) 1:48:13
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:11:48 17-20 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 17 - 20 ) 1:50:02
3 ( Návrh na schválení Zásad poskytování veřejné podpory k zajištění hospicové péče v Královéhradeckém kraji ) 0:12:25 21 ( Nabídka na využití předkupního práva v k. ú. a obci Náchod ) 1:53:31
4 ( Schválení aktualizace Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby ) 0:15:09 22-28 (sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 22-28 ) 1:55:12
5 ( Návrh na poskytnutí navýšené neinvestiční dotace pověřeným knihovnám na zajištění regionálních funkcí v roce 2018 ) 0:17:03 29-42 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 29-42 ) 1:58:09
6 (Investiční úvěr ) 0:18:13 43 ( Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí ) 2:05:22
7-10 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 7 - 10 ) 0:33:44 44 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 2:06:36
11 ( Změny v projektech podpořených dotacemi ) 1:38:57 45 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 2:07:28
12 ( Projednání žádostí o dotaci podaných do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje ) 1:39:56 46 ( Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nové Město nad Metují ) 2:09:44
13 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – I. ) 1:41:51 47 ( Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 ) 2:11:22
14 ( Změna č. 50/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 1:41:51 diskuze ( diskuze ) 2:15:18