USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 12.12.2016

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 42 0 0
ověřovatelé zápisu
2 44 0 0
schválení programu 2. zasedání
zařazení nového bodu
3 30 0 13
schválení programu 2. zasedání
změna pořadí projednávání bodů
4 44 0 0
schválení programu 2. zasedání
schválení programu celkově
5 ZK/2/18/2016 44 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/2/14/2016 44 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 ZK/2/15/2016 44 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 ZK/2/16/2016 44 0 0
4. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2017
9 ZK/2/17/2016 44 0 0
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru finančního u kandidátů navržených koaličními stranami
35 36 3 4
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru finančního, navržených koaličními stranami
36 43 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Monika Štayrová
37 41 1 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Miroslav Kodydek
38 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Věra Pourová
39 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Petr Kebus
40 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Martin Jiránek
41 41 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Petr Vrzáň
42 10 6 28
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
hlasování o vyhlášení přestávky [záznam 05-1.mp3 - do přestávky]
43 17 12 12
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru kontrolního u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM [záznam 05-2.mp3 - po přestávce]
44 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru kontrolního, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
45 41 0 3
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Michal Kudrnáč
46 14 1 26
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kanidát Vít Petira
47 6 2 36
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
48 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
49 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Sofia Hladíková
50 14 1 26
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Jaromír Kříž
51 15 1 28
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro dopravu u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
52 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro dopravu, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
53 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát František Křelina
54 20 1 23
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Petra Horváthová
55 10 3 31
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro životní prostředí a zemědělství u kandidátů navržených koaličními stranami a kandidátů navržených hnutím ANO 2011
56 42 1 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro životní prostředí a zemědělství, navržených koaličními stranami a hnutím ANO 2011
57 41 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Martin Hanousek
58 17 1 24
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Václav Matula
59 10 0 33
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM:
60 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
61 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Martin Jiránek
62 21 0 23
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Zdeněk Podal
63 9 1 33
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
64 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
65 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Martin Jiránek
66 23 0 20
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Ota Janda
67 7 3 34
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro kulturu a památkovou péči u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
68 41 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro kulturu a památkovou péči, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
69 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Adam Záruba
70 15 3 24
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Miroslav Matějka
71 23 1 18
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru sociálního u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
72 42 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru sociálního, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
73 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Zdeňka Rudolfová
74 10 1 32
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Jiří Morávek
75 23 0 20
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o protinávrhu JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. - sloučení hlasování k volbě členů výboru zdravotního u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
76 9 13 19
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o návrhu Ing. Milana Sommera, aby bylo nejprve hlasováno souhrnně o kandidátech navržených koaličními stranami a následně jednotlivě o ostatních kandidátech
77 40 0 4
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru zdravotního, navržených koaličními stranami
78 41 0 3
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Jiří Mašek
79 40 1 3
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Eva Matyášová
80 ZK/2/42/2016 41 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Pavel Plzák
81 ZK/2/43/2016 40 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Iva Řezníčková
82 ZK/2/44/2016 19 10 13
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát David Buka
83 ZK/2/45/2016 12 2 28
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Roman Prymula
84 ZK/2/46/2016 31 0 13
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru bezpečnostního u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
85 ZK/2/47/2016 40 0 3
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru bezpečnostního, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
86 ZK/2/48/2016 42 0 2
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidát Pavel Bulíček
87 ZK/2/49/2016 15 0 27
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidat Ivan Šrotýř
88 ZK/2/50/2016 10 0 32
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o sloučení hlasování k volbě členů výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti u kandidátů navržených koaličními stranami, kandidátů navržených hnutím ANO 2011 a kandidátů navržených KSČM
89 ZK/2/51/2016 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Hlasování o kandidátech na členy výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti, navržených koaličními stranami, hnutím ANO 2011 a politickou stranou KSČM
90 ZK/2/52/2016 43 0 1
5. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
kandidátka Jana Galbičková
91 ZK/2/53/2016 10 2 32
6. Návrh na odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
10 ZK/2/18/2016 44 0 0
7. Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
11 ZK/2/19/2016 43 0 0
8. Návrh výplat měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku a návrh „Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje“
12 ZK/2/20/2016 45 0 0
9. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016
13 ZK/2/21/2016 43 0 0
10. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2017
14 ZK/2/22/2016 44 0 1
11. Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2017 - Horská služba, o.p.s.
15 ZK/2/23/2016 41 1 3
12. Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2017
16 ZK/2/24/2016 44 0 0
13. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se zdravotnickými akciovými společnostmi - nemocnicemi
17 ZK/2/25/2016 44 0 0
14. "Návrh na schválení příslibu profinancování projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje"" "
18 ZK/2/26/2016 43 0 2
15. Návrh na přerozdělení schválených příspěvků na provoz na rok 2016 u vybraných příspěvkových organizací
19 ZK/2/27/2016 44 0 1
16. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v souvislosti s investičními projekty integrovaného regionálního operačního programu
20 ZK/2/28/2016 33 2 6
17. Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021
21 ZK/2/29/2016 44 0 0
18. Prodloužení termínu realizace projektu obce Libuň dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06402
22 ZK/2/30/2016 45 0 0
19. Prodloužení termínu realizace projektu obce Češov dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06401
23 ZK/2/31/2016 44 0 0
20. Prominutí vrácení části dotace poskytnuté obci Mostek dle dotační smlouvy č. ES06155
24 ZK/2/32/2016 43 0 1
21. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2016 – V.
25 ZK/2/33/2016 43 0 0
22. „Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do 1. Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017“
26 ZK/2/34/2016 43 0 1
23. Změny ve schválených dotacích
27 ZK/2/35/2016 44 0 0
24. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
28 ZK/2/36/2016 42 0 1
25. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Obcí Kvasiny v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
29 ZK/2/37/2016 43 0 1
26. Financování nákladů na dopracování projektové dokumentace pro projekt „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov“
30 ZK/2/38/2016 45 0 0
27. Návrh na schválení celkových výdajů projektů a finančních limitů
31 ZK/2/39/2016 42 0 0
28. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2017
32 ZK/2/40/2016 44 0 0
29. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
33 ZK/2/41/2016 37 0 8
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům 30-83
92 38 0 1
hlasování k bodům 30-83
93 41 0 2
30. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou
93 ZK/2/54/2016 41 0 2
31. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Markvartice u Sobotky a obci Markvartice
93 ZK/2/55/2016 41 0 2
32. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Vidonice a obci Pecka
93 ZK/2/56/2016 41 0 2
33. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Ohnišov, okr. Rychnov nad Kněžnou
93 ZK/2/57/2016 41 0 2
34. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Dolní Lánov
93 ZK/2/58/2016 41 0 2
35. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Velké Poříčí, okres Náchod
93 ZK/2/59/2016 41 0 2
36. Návrh na prodej pozemku p.č. 2304/9 v k.ú. a obci Slatina nad Zdobnicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
93 ZK/2/60/2016 41 0 2
37. Návrh na prodej pozemku p.č. 836/33 v k.ú. Bedřichov v Krkonoších
93 ZK/2/61/2016 41 0 2
38. Návrh na uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v k. ú. a obci Hronov
93 ZK/2/62/2016 41 0 2
39. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní
93 ZK/2/63/2016 41 0 2
40. Návrh na výkup pozemků p. č. 156/9 a 156/10 v k. ú. Želí a obci Libčany, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/64/2016 41 0 2
41. Návrh na výkup pozemků p. č. 156/11 a 156/12 v k. ú. Želí a obci Libčany, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/65/2016 41 0 2
42. Návrh na výkup pozemku p. č. 156/13 v k. ú. Želí a obci Libčany, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/66/2016 41 0 2
43. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Veliš u Jičína a obci Veliš, okr. Jičín
93 ZK/2/67/2016 41 0 2
44. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
93 ZK/2/68/2016 41 0 2
45. Návrh na výkup pozemku p. č. 767/34 v k. ú. a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/69/2016 41 0 2
46. Návrh na výkup pozemku p. č. 1477/30 v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/70/2016 41 0 2
47. Návrh na výkup pozemků p. č. 1477/33 a č. 1477/34 v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/71/2016 41 0 2
48. Návrh na výkup pozemků p. č. 1477/17, 1477/18 a 1477/19 v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/72/2016 41 0 2
49. Návrh na výkup pozemku p. č. 1477/32 v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/73/2016 41 0 2
50. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice, okr. Trutnov
93 ZK/2/74/2016 41 0 2
51. Návrh na výkup p.p.č. 2333 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové
93 ZK/2/75/2016 41 0 2
52. Návrh na výkup p.p.č. 2476 v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové
93 ZK/2/76/2016 41 0 2
53. Návrh na výkup p.p.č. 1213 ap.p.č. 1506 v k.ú. Žernov u České Skalice
93 ZK/2/77/2016 41 0 2
54. Návrh na výkup p.p.č. 1444 v k.ú. Žernov u České Skalice
93 ZK/2/78/2016 41 0 2
55. Návrh na výkup p.p.č. 1352 v k.ú. Žernov u České Skalice
93 ZK/2/79/2016 41 0 2
56. Návrh na výkup p.p.č. 1337 v k.ú. Žernov u České Skalice
93 ZK/2/80/2016 41 0 2
57. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1149/89 v k. ú. a obci Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
93 ZK/2/81/2016 41 0 2
58. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 685/23 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/82/2016 41 0 2
59. Návrh na výkup pozemkové části v k.ú. a obci Horní Brusnice, okr. Trutnov
93 ZK/2/83/2016 41 0 2
60. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 1149/87 a p.p.č. 1149/88 v k. ú. a obci Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
93 ZK/2/84/2016 41 0 2
61. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Robousy a obci Jičín, okr. Jičín
93 ZK/2/85/2016 41 0 2
62. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/86/2016 41 0 2
63. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Bílé Poličany, okr. Trutnov
93 ZK/2/87/2016 41 0 2
64. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 867 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/88/2016 41 0 2
65. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 946 v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/89/2016 41 0 2
66. Návrh na výkup pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
93 ZK/2/90/2016 41 0 2
67. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/31/2222/2016 ze dne 12.9.2016 - výkup pozemku v k. ú. a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/91/2016 41 0 2
68. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Výrava, okr. Hradec Králové
93 ZK/2/92/2016 41 0 2
69. Návrh na darování pozemků v k. ú. Popovice u Jičína a obci Jičín, okr. Jičín
93 ZK/2/93/2016 41 0 2
70. Návrh na darování pozemku v k. ú. Žireč Městys a obci Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov
93 ZK/2/94/2016 41 0 2
71. Návrh na darování pozemků v k. ú. Vestec u Hořiček a obci Vestec, okr. Náchod
93 ZK/2/95/2016 41 0 2
72. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Dětenice, okr. Jičín
93 ZK/2/96/2016 41 0 2
73. Darování pozemků v k.ú. Havlovice
93 ZK/2/97/2016 41 0 2
74. Návrh na darování částí pozemků v k.ú. Vidonice
93 ZK/2/98/2016 41 0 2
75. Návrh na darování pozemku v k.ú. Kovač, okr. Jičín, do vlastnictví obce Kovač
93 ZK/2/99/2016 41 0 2
76. Změna vlastnických vztahů k pozemní komunikaci v k.ú. Kašov - darování stavby silnice č. III/299 16 vč. pozemku pod silnicí do vlastnictví obce Kuks
93 ZK/2/100/2016 41 0 2
77. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1050/2014 ze dne 15.9.2014
93 ZK/2/101/2016 41 0 2
78. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Dětenice, okr. Jičín
93 ZK/2/102/2016 41 0 2
79. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Vestec u Hořiček a obci Vestec, okr. Náchod
93 ZK/2/103/2016 41 0 2
80. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Bukovina u Pecky
93 ZK/2/104/2016 41 0 2
81. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
93 ZK/2/105/2016 41 0 2
82. Žádost města Opočno o bezúplatný převod souboru nemovitostí v k.ú. Opočno pod Orlickými horami
93 ZK/2/106/2016 41 0 2
83. Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Robousy
93 ZK/2/107/2016 41 0 2
84. Návrh na změnu osob delegovaných podle ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – OREDO s.r.o.
94 ZK/2/108/2016 44 0 0
85. Návrh výplat měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva při souběhu funkcí od 1. 1. 2017
95 ZK/2/109/2016 42 0 1
86. Revokace usnesení ZK/1/7/2016 ze dne 14.11.2016
34 13 20 9
- Diskuze a závěr
-

Autor: admin admin

Soubory ke stažení