Zmapujte místa spojená se životem a dílem Boženy Němcové

12. 9. 2019 Autor: Jiří Klemt

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici spolu s Národním památkovým ústavem České republiky vyhlašuje soutěž Po stopách Boženy Němcové. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a náměstkyně pro oblast kultury Martina Berdychová. Soutěžit můžete až do 30. června příštího roku.

Zmapujte místa spojená se životem a dílem Boženy Němcové

Na mnoha místech nejen v Čechách a na Moravě se nacházejí sochy, busty či pamětní desky, domy, v nichž žila ona sama nebo členové její rodiny, nebo například místa, jež ráda navštěvovala.

soutěžní kategorie

• výtvarná do 12 let

Libovolná výtvarná technika – pastelky, fixy, vodové barvy a podobně ve formátu papíru A4 – A3. Výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny.

• výtvarná 13-20 let

Libovolná výtvarná technika – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jinak počítačově upravené budou ze soutěže vyloučeny) na formátu papíru A4–A3.

• fotografická 13-20 let

Fotografie ve formátu jpg., tiff, rozlišení 300 dpi o velikosti nejméně 13 x 18 centimetrů.

• fotografická od 21 let

Fotografie ve formátu jpg,. tiff, rozlišení 300 dpi o velikosti nejméně 13 x 18 centimetrů.

podávání přihlášek

od 7. 9. 2019 do 30. 6. 2020

hodnocení

Tři vítěze v každé kategorii vybere porota složená ze zástupců Muzea Boženy Němcové v České Skalici, Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

ceny

Cenou pro první tři vítěze každé kategorie jsou například výtvarné potřeby, fotobrašny a podobně.

oznámení o výsledcích soutěže

Výsledky soutěže se vyhlásí při příležitosti Slavností jiřinek 5. a 6. září 2020 v České Skalici.

Kompletní informace včetně náležitostí k přihláškám naleznete na webových stránkách Muzea Boženy Němcové v České Skalici.