Zlatý kolovrat skončí. Nahradí ho Mistr tradiční rukodělné výroby

25. 8. 2017 Autor: Michal Friček

Cenu určenou tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, uděluje Královéhradecký kraj od roku 2002 pod názvem Zlatý kolovrat. Toto ocenění bude počínaje letošním rokem nahrazeno titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.

Zlatý kolovrat skončí. Nahradí ho Mistr tradiční rukodělné výroby

V oceňování nositelů lidových tradic dojde k několika změnám. Tou kosmetickou je nový název. Koresponduje s označením, které se používá v dalších osmi krajích. Podstatnější je však způsob podávání nominací. Nyní se totiž může do tohoto procesu zapojit široká veřejnost,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství a kultury.

Dosud byla praxe taková, že návrhy podávalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s oddělením kultury a památkové péče krajského úřadu. Nominace bude nadále hodnotit odborná komise a schvalovat krajská rada.

Vzhledem k tomu, že návrhy bude možné podávat až do konce letošního roku, posune se i termín předávání ocenění, které se dosud konalo na podzim.

Cenu předáme v červnu v Lázních Bělohradě rámci programu Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou. Toto propojení se nám jeví jako ideální vzhledem k tomu, že na tamním řemeslném jarmarku by se vždy mohli prezentovat i ocenění z minulých let a toto načasování i umístění by mělo přispět k větší publicitě,“ dodala náměstkyně Martina Berdychová.

Podávání nominací má samozřejmě svá pravidla. Cena může být udělena pouze občanům ČR, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje. Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny. Jde například o dřevo, hlínu, sklo, kámen, kov, textil, pletivo, papír a v případě perníkářství i potravinářské ingredience. Titul bude udělován doživotně. Návrhy bude přijímat Muzeum východních Čech prostřednictvím svého Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu.

Cena je, stejně jako dosavadní ocenění Zlatý kolovrat, určena osobám, které ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcí zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.

Pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta najdete vpřiložených souborech.

Soubory ke stažení