Zajištění péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek, zdravotních služeb a dalších

6. 1. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let níže uvedených zaměstnanců předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny níže uvedené zaměstnance.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky,příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p.,

předávají zaměstnavatelé odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance.

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky: Mgr. Martin Struna, mstruna@kr-kralovehradecky.cz telefon: 607 094 574

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky: Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz telefon: 736 521 855

Seznam určených škol:

Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Náchod

Broumov

Mateřská škola Broumov pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

Rychnov nad Kněžnou

Mateřská škola Klíček, Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 129 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

Školní jídelna RK bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Jičín

Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

Základní škola, Jičín, Železnická 460 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

Vrchlabí

Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

Dvůr Králové nad Labem

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

Trutnov

Mateřská škola, Trutnov pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Nový Bydžov

Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

Hořice

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hořice

Školní jídelna, Hořice, Přemyslova 401 bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Dobruška

Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Jaroměř

Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obces rozšířenou působností: Jaroměř

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obces rozšířenou působností: Jaroměř

Zařízení školního stravování Jaroměř bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Nová Paka

2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

Základní škola Nová Paka, Komenského 555 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

Školní jídelna, Nová Paka, Komenského 555 bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Nová Paka, Komenského 555 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

Nové Město nad Metují

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

Základní škola a Mateřská škola Krčín pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

Kostelec nad Orlicí

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987 pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

Časový rozsah péče o děti v jednotlivých výše uvedených školách a školských zařízeních bude stanoven individuálně na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů.

Prosíme, požadavky předávejte ve vyplněné tabulce viz soubor ke stažení:

Soubory ke stažení