Zájem o obědy pro děti roste. Do nového kola se v Královéhradeckém kraji přihlásilo 89 škol

10. 4. 2019 Autor: Jiří Klemt

Královéhradecký kraj se znovu zapojí do projektu Obědy do škol, díky kterému se dostává potravinové pomoci dětem ze sociálně slabších rodin. Do projektu, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se v následujícím školním roce zapojí 89 mateřských a základních škol z Královéhradeckého regionu.

Zájem o obědy pro děti roste. Do nového kola se v Královéhradeckém kraji přihlásilo 89 škol

„Do projektu na pomoc dětem z nejchudších rodin se Královéhradecký kraj zapojuje již potřetí. Chceme tím umožnit pravidelně a kvalitně se stravovat všem dětem z mateřských a základních škol. Vedle toho tím pomáháme upevnit jejich zdravé stravovací návyky, což může pozitivně ovlivnit i jejich docházku a prospěch,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Podle něho děti, kterým rodiče z finančních důvodů obědy neplatí, odcházejí většinou hned po vyučování domů. Nemají tak šanci navázat hlubší vztahy se svými vrstevníky a začlenit se do třídního kolektivu, který se největší měrou upevňuje právě během odpoledních aktivit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na nové kolo projektu Obědy do škol uvolnilo celkem 80 milionů korun. V tomto školním roce obědy dostává 430 dětí ze 73 školních zařízení Královéhradeckého kraje. V regionu je zhruba 230 mateřských a základních škol. Pro následující školní rok se do projektu zapojí 89 školských zařízení.

„Projekt kryje náklady na stravné v plné výši. Jednotlivé školy jsou partnery kraje, který zajišťuje veškerou administrativu. Škola pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů. Pokud se škola do projektu zapojí, seznam dětí, které nárok skutečně mají, jí zašle Úřad práce ČR,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko.

Financování obědů zajišťuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FAED) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014–2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.