Žáci obhajovali výsledky ve Středoškolské odborné činnosti

15. 5. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Krajského kolo prestižní soutěže ve Středoškolské odborné činnosti se konalo 14. května v budově Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Soutěže se zúčastnilo 56 žáků středních škol z Královéhradeckého kraje se svými odbornými pracemi v 17 soutěžních oborech. Nejúspěšnější soutěžící krajských kol postoupili do Celostátní přehlídky jubilejního 40. ročníku SOČ, která se uskuteční v červnu v Olomouckém kraji.

Žáci obhajovali výsledky ve Středoškolské odborné činnosti

Do soutěže se mohou přihlásit žáci všech typů středních škol a výsledkem jsou samostatně vypracované práce nebo učební pomůcky, které jsou předkládány k posouzení a následně obhajovány před odbornou porotou. Jedná se o první pokusy v samostatném vědeckém bádání.

„Pro mnohé žáky účast v této soutěži znamená start do světa odborníků a žáci jsou schopni podělit se o své vědomosti a dovednosti s ostatními. Některé práce mají vysokou úroveň a žáci výborně zvládli problematiku tématu. Vlastní prezentace, odborné diskuze a obhajoby výsledků práce je skvělá pomůcka k výběru studia na vysoké škole a pro psaní bakalářských, diplomových prací v následujícím studiu,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Soutěž v SOČ prokazuje zejména schopnost samostatné práce. Na rozdíl od jiných středoškolských soutěží žáci ve všech postupových kolech prokazují schopnost vést odbornou diskuzi s porotci a odpovídat na jejich dotazy. Porota je složena z řad vysokoškolských pedagogů, lékařů a odborníků z různých oborů praxe. Výsledky některých soutěžních prací je překvapily a potěšily.

„Napsat SOČ bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Vyzkoušel jsem si prezentaci před porotou, naučil jsem se konzultovat problémové úlohy s odborníky a zvýšil si sebevědomí postupem do celostátní přehlídky,“ komentoval Jaroslav Šeba, soutěžící z Obchodní akademie, Pospíšilova, Hradec Králové, který bude svoji školu reprezentovat na celostátní přehlídce.

Studenti Jakub Audrlický a Jiří Zeman ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové zabodovali v oboru stavebnictví, architektura a design interiérů. „Získali jsme zkušenosti v interpretaci výsledků a prezentací dat. Byla to pro nás velká výzva, soustředit naše veškeré úsilí na práci, museli jsme se vypořádat se svou leností,“ s úsměvem uzavřeli Jiří s Jakubem.

Nejúspěšnější soutěžící krajských kol postoupili do celostátní přehlídky, která se uskuteční ve dnech 15. 6. - 17. 6. 2018 ve Slovanském gymnáziu v Olomouci.