Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

10. 1. 2017 Autor: admin admin

Odstartoval již devatenáctý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a el. služby měst, městských částí, obcí a krajů České republiky. Uzávěrka přihlášek je 3. února 2017 ve 14 hodin.

Renomovaná soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí vstupuje do dalšího roku své existence s rozšířeným organizačním týmem, v jehož čele je nově spolek Český zavináč, a drobnými úpravami kategorií i metodiky hodnocení. Na podobě soutěže se ale nic zásadně nemění, v první fázi proběhnou jako obvykle krajská kola a jejich vítězové postoupí do kola celostátního, jehož finále se odehraje tradičně v rámci programu konference ISSS  (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, použitelnost webu - ovládání, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování,  podpora IPv6 a DNSSEC a podpora zobrazení na mobilních zařízeních.  (Propozice soutěže)

V krajském kole se opět soutěží  v kategoriích:

  • nejlepší webové stránky města
  • nejlepší webové stránky obce
  • Smart City a nejlepší elektronická služba
logo soutže Zlatý erb

V celostátním kole bude udělena  cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí se můžou  účastnit i kraje, regiony nebo turistické destinace.

Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola Královéhradeckého kraje soutěže Zlatý erb 2017 se mohou zúčastnit města a obce se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami. Ohlášení do soutěže a podrobné informace naleznete na webové stránce soutěže zlatyerb.obce.cz.

Uzávěrka příjmu ohlášení je v pátek 3. února  2017  ve 14.00.

Více informací podá Ing. Iva Hejnyšová, telefon 495 817 147, e-mail: ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz.