Věnujete se inovativním projektům? Buďte inspirací našeho kraje

27. 1. 2020 Autor: Jiří Klemt

Připravujete nebo jste již uskutečnili zajímavý projekt s prvky chytrých řešení a chcete se s námi podělit o příklad dobré praxe? Pokud ano, přihlaste svůj projekt do soutěže Buďte inspirací, jejímž pořadatelem je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Přihlášky můžete zasílat už pouze do 31. ledna 2020.

Věnujete se inovativním projektům? Buďte inspirací našeho kraje

„Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje a zatraktivnění jeho území, které vede ke zvýšení kvality života všech občanů,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Soutěžit lze ve čtyřech kategoriích:

Kategorie A: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje

Do této kategorie se hlásí obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Kategorie B: Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje

Soutěžícími jsou předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Kategorie C: Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj

V této kategorii soutěží autoři projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Kategorie D: Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje

Mezi soutěžícími v této kategorii jsou obce a města z Královéhradeckého kraje.

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční na slavnostním večeru 19. března 2020, vhotelu Tereziánský dvůr v HradciKrálové. Ceny předají náměstek ministryně pro místní rozvoj David Kopitz, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek a generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Kompletní pravidla soutěže naleznete zde.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách, případné dotazy k soutěži zasílejte na adresu chytryregion@chytryregion.cz.

Věnujete se inovativním projektům? Buďte inspirací našeho kraje