Venkovským prodejnám pomůže nový dotační titul

24. 10. 2018 Autor: Michal Friček

Královéhradecký kraj se připojí ke čtyřem českým krajům, které fungování prodejen potravin v malých obcích podporují dotačním titulem. Královéhradecký kraj je připraven podpořit všechny žádosti tak, aby bylo eliminováno riziko uzavření ohrožených venkovských prodejen.

"Prodejny ve venkovských obcích jsou službou ve veřejném zájmu, ale z části fungují i jako místo komunitního setkávání. Jsou nutné pro zachování základní infastruktury a pracovních příležitostí na venkově a tím i k zabránění vysídlování menších obcí a stěhování jejich obyvatel do měst," upozorňuje hejtman Jiří Štěpán.

„Největší zájem o dotační program mají dle průzkumu obce s počtem obyvatel v rozmezí 300 až 600. To odpovídá údajům z dostupných analýz, které uvádějí, že obchod s potravinami začíná být rentabilní až v obci se zhruba 1000 obyvateli. Na základě těchto údajů předpokládáme, že o dotaci požádá 40 až 50 obcí. Situace je tak podobná jako v sousedním Pardubickém kraji,“ říká radní Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Rozpětí dotace se pohybuje mezi 20 a 50 tisíci korun ročně za podmínky padesátiprocentní účasti obce. Na rok 2019 by tak mohlo být vyplaceno až 2,5 milionu korun. Tyto peníze bude možné čerpat na energie nebo na mzdy prodavaček.

Dotační programy na venkovské prodejny mají čtyři další kraje poskytující částky v rozmezí 25–100 tisíc korun: Pardubický kraj (1,69 mil. Kč), Plzeňský kraj (3 mil. Kč), Vysočina (4 mil. Kč) a Jihomoravský kraj (2 mil. Kč).