Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Veletrh dotačních příležitostí v Hradci Králové přilákal přes 80 účastníků

Poslední aktualizace: 12. 10. 2017

Ve středu 4. října 2017 se v prostorách Královéhradeckého kraje uskutečnil Veletrh dotačních příležitostí. Akce přilákala více než 80 podnikatelů, živnostníků, zástupců firem, příspěvkových organizací či municipalit. Zdarma si zde mohli prokonzultovat své záměry, případně nasbírat informace o nejrůznějších dotačních možnostech. Akci pořádala královéhradecká pobočka CzechInvestu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Eurocentrem Hradec Králové.

Zástupci jednotlivých institucí podali na veletrhu přes 190 konzultací k tématům různých dotačních programů. Mezi konzultanty nechyběli zástupci Technologické agentury ČR, Exportní agentury CzechTrade, zástupci CzechInvestu a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Účastníci veletrhu se zajímali o Operační program Zaměstnanost, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, dotační tituly a informace poskytované krajem. Získali informace i o podpoře vzniku dětských skupin ve firmách či jak využít stážisty prostřednictvím Fondu dalšího vzdělávání.

Zástupce Královéhradeckého kraje z oddělení evropských grantů, Roman Klíma, poskytoval informační podporu zejména k programům cíle Evropská územní spolupráce (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální programy), ale i k dalším programům a fondům - Mezinárodní visegrádský fond, EHP a Norské fondy apod. O tyto informace byl značný zájem, společně se podařilo iniciovat cca 8 nových projektových záměrů, které budou dále rozpracovány.

Tento formát akce je velmi oblíbený mezi podnikateli zejména díky možnosti oslovit maximum poskytovatelů na jednom místě,“ uvedla ředitelka královéhradecké kanceláře agentury CzechInvest Martina Ceplová. Záštitu nad akcí přijal radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

ZDROJ: Ing. Roman Klíma

Veletrh dotačních příležitostí v Hradci Králové přilákal přes 80 účastníků

Autor: Michal Friček