Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

V září Královéhradecký kraj požádá Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky na kotlíkové dotace

Poslední aktualizace: 17. 7. 2015

V reakci na informace z médií o vyhlášení 16. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP ŽP 2014 - 2020 upozorňujeme občany, že v tuto chvíli ještě není možné přijímat žádosti fyzických osob o finanční podporu na výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v rámci tzv. kotlíkových dotací. Královéhradecký kraj bude k 30. 9. 2015 podávat projektovou žádost a teprve po jejím schválení bude moci takto získané finanční prostředky rozdělovat fyzickým osobám – vlastníkům rodinných domů. K tomuto účelu bude ve spolupráci s MŽP připravena mediální kampaň, podrobné informace budou předány i jednotlivým starostům obcí a zveřejněny na stránkách kraje.

Pravděpodobně ještě v letošním roce bude mít Královéhradecký kraj možnost poskytovat finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva fyzickým osobám. Finanční prostředky tentokrát půjdou z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány možná již na konci roku 2015, příp. začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídicího orgánu (MŽP).

Vzhledem k poměrně významnému objemu prostředků, které budou na kotlíkové dotace tentokrát k dispozici, předpokládáme, že dojde bez problému k uspokojení požadavků jednotlivých oprávněných žadatelů. Lhůta pro podávání projektových žádostí fyzických osob bude dostatečně dlouhá, a rovněž se zvažuje takový způsob příjmu projektových žádostí, abychom mohli občanům nabídnout co nejkomfortnější řešení, aniž by se musely stát dlouhé fronty apod.

Předmětem podpory bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná paliva vyšší emisní třídy (s největší pravděpodobností třídy 5), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Uvedená opatření je možné doplnit ještě o instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV. V případě, že dům, ve kterém je výměna zdroje vytápění plánována, nespadá min. do třídy „C“ energetické náročnosti, bude moci příjemce v rámci projektu provést tzv. „mikro“ energetická opatření, případně podat současně žádost do národního dotačního programu Nová zelená úsporám např. na zateplení objektu. Celkové náklady na realizaci projektu mohou být až 150 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta do výše 85 % z celkových nákladů projektu (příjemce tedy může získat až 127 500,- Kč). Věcná a časová způsobilost výdajů a technické parametry požadovaných opatření budou ještě, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, upřesňovány.

Více informací najdete ZDE.

Autor: Michal Friček