V květnu rozdělí kraj 20 milionů korun na obnovitelné zdroje energie v rámci kotlíkových dotací

27. 3. 2017 Autor: Martina Götzová

Poslední výzvou na 20 milionů korun na obnovitelné zdroje energie končí první vlna kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji. Výzva bude spuštěna začátkem května 2017 a obyvatelé kraje v ní mohou žádat výhradně o dotace na kotle spalující biomasu nebo na tepelná čerpadla. Maximální výše dotace je 127 500 Kč. Ani tentokrát nehrozí při sběru žádostí fronty, o dotace se bude žádat elektronickou formou.

Prostředky ve výši 20 milionů korun, které budeme nyní rozdělovat, mohou být použity výhradně na obnovitelné zdroje energie. Jedná se o poslední přerozdělení peněz zprvní vlny kotlíkových dotací, kterou tímto uzavřeme a ve které bylo včetně této poslední výzvy kdispozici dohromady 220 milionů korun. Další vlna bude vyhlášena na podzim už za zcela jiných podmínek, které budou upřesněny,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace Pavel Hečko. Podobu dotačního programu kotlíkových dotací na obnovitelné zdroje schválilo dnes krajské zastupitelstvo.

Dotaci mohou žadatelé získat na výměnu zdrojů vytápění na pevná paliva sručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu,
  • tepelné čerpadlo

Maximální výše podpory pak může být 127500 korun.

Nejdůležitější termín pro všechny zájemce o dotaci bude 2. květen 2017 8:00.

Od této doby bude možné velektronickém systému DOTIS žádat o přidělení pořadového čísla. Ktomuto kroku je nutná registrace vsystému, kterou mohou žadatelé provést kdykoliv, nemusí vyčkávat až do květnového termínu. Pokud již žadatel někdy vminulosti o jakoukoliv dotaci skrze tento portál žádal, nová registrace není nutná.

Pracovníci úřadu také poskytují technickou a metodickou podporu pro registrace a přípravu na proces podávání žádostí. Žadatelé se na ně mohou obrátit od zveřejnění této výzvy nejpozději do 24. dubna 2017, a to telefonicky každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, případně e-mailem.

Postup podání žádosti:

Dne 2. 5. 2017 od 8:00 bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele. Následně se zapíší do Pořadníku žadatelů. Kapacita Pořadníku žadatelů je s ohledem na alokaci nastavena na 250 míst.

Každý žadatel, který získá místo v pořadníku, obdrží od systému informaci o úspěšném zápisu a rovněž mu bude v průběhu dne odeslána e-mailová zpráva s dalšími pokyny.

Umístění v Pořadníku žadatelů je hlavním kritériem pro určení pořadí následně podané žádosti. V případě vyčerpání stanovené alokace rozhoduje pořadí zápisu žadatele do Pořadníku žadatelů určené přesným časem.

Dne 3. 5. 2017 od 8:00 bude žadatelům, kteří získali místo v Pořadníku žadatelů, umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat elektronickou žádost. Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci DOTIS bude ke stažení na stránkách kraje:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/dokumenty-85887/

Při samotném podání žádosti už pak nemusí žadatelé spěchat, ukončení elektronického příjmu žádostí je 5. 5. 2017 v 12:00 hod. Kritériem pro určení pořadí podané žádosti je výhradně čas zápisu do Pořadníku žadatelů, ne čas odeslání žádosti.

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, včetně požadovaných příloh, a to osobně na podatelnu, nebo zaslat poštou.

Veškeré detailní podmínky a seznam povinných příloh kžádosti naleznou žadatelé ve výzvě, která bude zveřejněna do konce března na stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz.