V Aldisu se střílelo! Útočník zranil desítky lidí. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení

14. 5. 2018 Autor: Lukáš Vaníček

Největší taktické cvičení v kraji prověřilo ve čtvrtek 10. května dopoledne akceschopnost složek integrovaného záchranného systému. Svou velikostí bylo ojedinělé. Cílem bylo prověření postupů a vzájemné součinnosti u příležitosti hned několika závažných mimořádných událostí.

„Z pohledu Policie ČR se jednalo zejména pak o prověření komunikace mezi zasahujícími na místě zásahu, ale i směrem k dalším zapojeným institucím,“ uvedl policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Vše začalo ve čtvrtek v 10:00. Operační důstojník přijal hned několik oznámení o střelbě v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. V tu chvíli se v objektu nacházelo zhruba 1600 osob na kulturní akci. To byli figuranti z hradeckých středních škol.

Na místo okamžitě vyjelo několik policejních hlídek. Integrované operační středisko okamžitě kontaktovalo i další složky Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje – hasiče, záchranáře i městskou policii.

Policisté, kteří dorazili na místo první, začali okamžitě propátrávat objekt kongresového centra, aby ochránili přítomné osoby a především aby co nejrychleji eliminovali útočníka. Teprve když prohlásí objekt za „čistý“ mohou dovnitř zdravotníci a hasiči, aby pomohli sténajícím raněným.

V Aldisu se střílelo! Útoční zranil desítky lidí. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení

Policisté běží k Aldisu zneškodnit útočníka.

Policistům se za pár minut podařilo dopadnout ozbrojeného útočníka. Když však prohledávali objekt, nalezli druhého podezřelého, který u Aldisu manipuloval s nebezpečnou chemickou látkou. Po jeho eliminaci byli na místo povoláni hasiči s protiplynovým kontejnerem. Mezi tím už záchranáři pracovali na plné obrátky.

„Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stalo denní realitou. Věřím, že situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení znovu potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost. Chci poděkovat všem, kdo se cvičení účastnili ať už v řadách zasahujících složek či jako figuranti,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

V Aldisu se střílelo! Útoční zranil desítky lidí. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení

Hejtman Jiří Štěpán cvičení osobně přihlížel.

Vzhledem k tomu, že se na místě vyskytovalo mnoho lidí, byla s ohledem na dění uvnitř objektu zřejmá sílící panika a stres. Z toho důvodu byli na místo povoláni interventi Policie ČR. Ti poskytli nezbytnou psychosociální pomoc evakuovaným. Ta je ze strany Policie ČR koordinována policejním psychologem, který je zároveň koordinátorem krizových interventů.

„V našem kraji je 36 takových policistů, z nichž vždy tři drží nonstop pohotovost v celém regionu. Interventi jsou speciálně vyškoleni pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí. Zasažené osoby zpravidla potřebují informace o tom, co se vlastně stalo a co se bude dít dál,“ poznamenal Jan Čížkovský.

Chemické ohrožení

Podrobně se k činnosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vyjádřila tisková mluvčí Martina Götzová: „Taktické cvičení tohoto rozsahu je nejen pro HZS Královéhradeckého kraje příležitostí, jak si prověřit hned několik postupů najednou. Hasiči prováděli na místě evakuaci a třídění zraněných osob. Důležitou roli sehrály jednotky požární ochrany také při nálezu nebezpečné chemické látky u jednoho z pachatelů. Na místo byl ze speciální zásahové techniky povolán měřící vůz a protiplynový kontejner.

Hasiči v protichemických oblecích neznámou látku zajistili, ale existovalo reálné nebezpečí, že zasahující policisté mohli být kontaminováni. Z toho důvodu postavila jednotka na hranici nebezpečné zóny dekontaminační sprchu a postarala se o kompletní dekontaminaci osob a technických prostředků. Dekontaminovanou techniku včetně samotné nebezpečné chemické látky převezli hasiči za doprovodu policistů do laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.“

Povoláno všechno, co mělo ruce a nohy

Možnost nácviku řešení mimořádné události s velkým počtem zraněných ocenili také krajští záchranáři. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) Ivo Novák popisuje cvičení následovně:

„Cvičení jsme zaměřili především na třídění velkého počtu postižených, nácvik řídící činnosti a zároveň byl procvičen hromadný odsud zraněných do zdravotnických zařízení v kraji i mimo něj. Operátoři ZZS KHK ihned po přijetí oznámení o události vyslali na místo veškeré dostupné prostředky rychlé zdravotnické pomoci a spolu s nimi i volné lékaře v setkávacím systému. Na místo zároveň vyjel také inspektor provozu, který se ujal role vedoucího zdravotnické složky zásahu.

V Aldisu se střílelo! Útoční zranil desítky lidí. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení

Zdravotníci spolupracují s hasiči během třídění a ošetřování zraněných.

Ihned, jakmile byl prostor uznán bezpečným, do kongresového centra vstoupily třídící skupiny zdravotnických záchranářů. Jejich prvořadým úkolem bylo stanovit závažnost poranění jednotlivých osob a priority a pořadí jejich ošetřování. Jednotlivé pacienty poté hasiči transportovali na stanoviště neodkladné přednemocniční péče, kde se jich ujali lékaři a záchranáři. Mezitím se na místo události postupně dostavily povolané zálohy včetně týmu psychosociální intervenční služby ZZS KHK, jehož členové se postarali především o lehce zraněné a psychicky postižené pacienty.

Těžce zranění byli z místa události po ošetření reálně transportování do zdravotnických zařízení, v deseti případech na oddělení urgentního příjmu a do traumacentra ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Další pacienti by ve skutečnosti byli převezeni do nemocnic v našem i sousedních krajích, a to na základě pokynů operátorů, kteří v takovýchto situacích mají za úkol mimo jiné také zabezpečit přijetí velkého množství zraněných. Pro podmínky dnešního cvičení byli ale zranění transportování pouze do budovy Zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové. Lehce zranění byli umístění do evakuačního autobusu HZS, kterým byli pod dohledem zdravotníků rozvezení k dalším ošetření do zdravotnických zřízení.“

Stále lepší spolupráce

V Aldisu se střílelo! Útoční zranil desítky lidí. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení

Úkolem policistů bylo primárně zabezpečit objekt. Teprve pak mohli pomáhat raněným.

„Městská policie Hradec Králové, jako ostatní složka Integrovaného záchranného systému, taktickým cvičením ALDIS 2018 navazuje na dlouhodobou spolupráci se všemi složkami IZS. Společným cvičením se tato spolupráce prohlubuje, zkvalitňuje a zintenzivňuje. Strážníci se na místě řídí pokyny velitele zásahu a jejich úkolem je spolupodílet se na eliminaci pachatele, následné evakuaci osob, poskytování pomoci a zajištění bezpečnosti složek IZS. Hlídky jsou smíšené, složené ze strážníků a policistů. Celou událost na místě zaznamenávala a monitorovala technika mobilní služebny městské policie,“ dodala za Městskou policii Hradec Králové její mluvčí Eva Kněžourová.

Před zahájením cvičení zástupci složek IZS besedovali s přítomnými studenty z hradeckých škol na téma chování v krizových situacích. I jim patří poděkování za účast na taktickém cvičení.