Učebny a odborné dílny na hradecké Vocelovce prošly modernizací

14. 2. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj investoval 11,5 milionu korun do nových učeben pro jazykové a digitální vzdělávání a vybavil dílny pro praktickou výuku řemeslných oborů na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Finanční prostředky na projekt pokryla z 90 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbývající částku uhradil kraj.

„Naše školy se postupně stávají centry celoživotního vzdělávání a tím, že jsme realizovali tento projekt, zkvalitníme kurzy, které naše škola v této oblasti nabízí. Jsou zaměřené na komunikaci v cizích jazycích, na práci s moderními digitálními technologiemi a na technické a řemeslné vzdělávání. Absolventi kurzů si prohloubí odborné znalosti a můžou tak na trhu práce najít daleko lepší uplatnění,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

„Zmodernizovali jsme tři odborné učebny v budově školy a jednu v domově mládeže s celkovou kapacitou až 109 lidí. Do učeben a odborných dílen jsme pořídili nové vybavení. Zajistili jsme bezbariérovost prostorů, ve kterých budou kurzy probíhat, včetně rekonstrukcí dvou výtahů a toalet. Areál školy jsme ještě oddělili od přilehlé komunikace živým plotem,“ sděluje radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Investice přispěje ke zvýšení odborných znalostí a dovedností absolventů školy i kurzů dalšího odborného vzdělávání. „Potřeba celkové modernizace vyplynula ze zvýšeného zájmu o absolventy technických oborů. Učebny budeme převážně využívat v odpoledních činnostech, například pro kurzy elektroniky a robotiky, automatizace, jazykových kurzů zaměřených na stavební či automobilní obory. Pořízené vybavení každý rok využije až 212 účastníků kurzů,“ doplňuje ředitel školy Lukáš Nepokoj.

Celkové výdaje projektu dosáhly zhruba 11,5 milionu korun, z čehož 90 procent pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbylou část hradil Královéhradecký kraj ze svých prostředků.

Fotogalerie