Trutnovská nemocnice a město Trutnov uzavřely dohodu o spolupráci

4. 10. 2018 Autor: Dan Lechmann

Starosta města Trutnov Ivan Adamec a předseda představenstva Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Cílem této dohody je především vyřešení dopravní situace a parkování v okolí trutnovské nemocnice.

Spolupráce mezi oběma subjekty již na několika úrovních probíhá, ale tímto aktem jsme chtěli naše aktivity stvrdit a dát jim určitou slavnostní formu,“ vysvětlil starosta Ivan Adamec.

Město například na základě rozhodnutí trutnovského zastupitelstva z letošního června založilo Nadační fond pro podporu Oblastní nemocnice Trutnov, jehož prostřednictvím bude město vyplácet stipendia studentům střední zdravotnické školy v oborech všeobecná sestra, dětská sestra a praktická sestra, kteří se zavážou k nástupu do krajské nemocnice po dokončení studia.

Vážím si toho, že město Trutnov je průkopníkem takovéto spolupráce, když na jeho území se nachází oblastní nemocnice a zároveň jedna ze dvou krajských zdravotnických škol. Je to symbolický stav mezi krajským zařízením a městskou samosprávou, který povede ke zlepšení infrastruktury a celkové informovanosti. Mé přání je, aby se do budoucna obdobná spolupráce navázala i v dalších městech Královéhradeckého kraje,“ řekl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Spolupráce mezi městem a nemocnicí se rozvíjí také v oblasti bezpečnosti. „Strážníci městské policie dochází do areálu, kde dohlíží na veřejný pořádek a pracovníkům dávají kurzy sebeobrany. Naopak zdravotní personál školí policisty v poskytování první pomoci,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.

Nově je nemocnice také napojena na pult centrální ochrany. Město Trutnov dále opakovaně poskytuje dotaci Oblastní nemocnici Trutnov na náklady spojené s odvozem pacientů na záchytnou protialkoholní stanici.

Oba subjekty v memorandu deklarují svůj zájem na řešení dopravní situace, a to především parkovací kapacity v okolí nemocnice, což s sebou nepochybně přinese investice jak na straně města Trutnova, tak na straně nemocnice. Je tedy nanejvýš patrné, že spolupráce mezi městem Trutnovem a trutnovskou nemocnicí se rozvíjí v mnoha oblastech veřejného života.

Jsem rád, že jsme tento krok podnikli. Pokud chceme občanům poskytovat kvalitní služby, je nanejvýš žádoucí, abychom se uměli rozumně dohodnout a najít řešení,“ sdělil za trutnovskou nemocnici předseda představenstva Miroslav Procházka.

Trutnovská nemocnice a město Trutnov uzavřely dohodu o spolupráci

zleva: náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar, starosta Trutnova Ivan Adamec, předseda představenstva ON Trutnov Miroslav Procházka

Trutnovská nemocnice a město Trutnov uzavřely dohodu o spolupráci

Zdroj: Michaela Dědková, MÚ Trutnov