Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Tendr na přestavbu náchodské nemocnice je zveřejněn, nabídky se podávají do 2. října

Poslední aktualizace: 7. 8. 2017

Tendr na modernizaci Oblastní nemocnice Náchod je zveřejněn. Zadávací dokumentace a všechny potřebné dokumenty jsou od 4. srpna 2017 k dispozici na veřejném profilu zadavatele Královéhradeckého kraje. Nabídky mohou uchazeči podávat do 2. října 2017 do 10 hodin. Největší změnou oproti minulému tendru je fakt, že kraj soutěží stavbu první i druhé etapy zároveň.

„Celých sedm měsíců jsme připravovali revizi projektu i zadávacích podmínek zakázky. Naším cílem bylo připravit zakázku tak, aby byla otevřená co možná nejširšímu okruhu potenciálních uchazečů, ovšem při zachování odpovídajících kvalifikačních podmínek,“ popsal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a doplnil, že oproti minulému tendru se v zadání zakázky objevilo několik změn.

První etapa za 1,4 miliardy korun

Aktualizace celého záměru měla vliv na cenu zakázky. „Nejvyšší přípustnou hodnotou celé zakázky je nyní nově stanovena částka 1,82 miliardy korun bez DPH. Cena ovšem obsahuje částku za první i druhou etapu modernizace dohromady. Doposud se vždy soutěžila jen první etapa. To pak nemohlo vypovídat o skutečné hodnotě projektu jako celku,“ popsal radní pro oblast investic Václav Řehoř. Pro první etapu je stanovena maximální cena 1,4 miliardy korun bez DPH. Finanční prostředky na druhou etapu ve výši 420 milionů korun jsou soutěženy jako opce a bude záležet na vedení kraje, zda vyhodnotí druhou etapu výstavby jako potřebnou a dohodne se na pokračování s budoucím vítězem.

Oproti původnímu zrušenému projektu se cena za první etapu navýšila z 1,3 na 1,4 miliardy korun bez DPH. „Důvodem je přepočet podle aktuální cenové soustavy ÚRS a ponížení této částky o 5 %, kdy předpokládáme, že se cena sníží veřejnou soutěží. Původní zrušený projekt byl oproti tehdejším ÚRS cenám ponížen o 15 %,“ vysvětlil radní Řehoř.

Co je předmětem modernizace?

„Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu nemocnice a bude s ním průběžně koordinována. Základem celé modernizace je výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K, které jsou na sebe napojeny jak v nadzemní části, tak v podzemí. Dále vznikne objekt O, kde budou uloženy zdroje medicinálních plynů, bude vystavěn nadzemní koridor mezi budovami A a K a vzniknou i další podzemní spojovací koridory mezi novými objekty a okolními budovami,“ popsal podstatu zakázky krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř. Zároveň se mimo jiné počítá s vybudováním chodníků, přístupových komunikací a oplocení.

Cílem celé modernizace je pak sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu. V konečné fázi by měli být převedeni i všichni pracovníci nemocnice, čímž dojde také ke snížení nákladů na logistiku a transport v rámci areálu. „Především pak bude celá náchodská nemocnice a její provozy odpovídat dnešnímu modernímu fungování a pojetí medicíny,“ řekl k projektu modernizace náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

V pavilonu J bude zejména lůžková část chirurgie, ortopedie, či gynekologické ambulance, v pavilonu K se bude nacházet například oddělení zobrazovacích metod, operační sály, ARO a JIP, dále porodnice, či dětské oddělení. Tyto pavilony budou tvořit středobod areálu nemocnice.

Předmětem veřejné zakázky naopak nejsou dodávky a montáže zdravotnické technologie a IT techniky volných a pevně spojených se stavbou ani vnitřní vybavení. V průběhu stavebních prací bude nezbytné vyhlásit veřejné zakázky na pořízení potřebné zdravotnické technologie, IT a vybavení interiérů. Předpokládanou hodnotu těchto veřejných zakázek lze předpokládat v souhrnu asi 260 milionů korun bez DPH.

Rozhodne nejnižší cena

„Jako základní hodnotící kritérium veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny,“ vysvětlil radní Řehoř. Klade se ale také důraz na odbornost uchazečů. Je požadováno prokázání kvalifikace na základě seznamu staveb realizovaných v posledních pěti letech, který bude obsahovat minimálně jednu novostavbu nebo rekonstrukci stavby pozemního stavitelství o finančním objemu minimálně 500 milionů korun bez DPH, minimálně jednu další novostavbu nebo rekonstrukci objektu sloužícího pro zdravotnickou péči o nákladech minimálně 100 milionů korun bez DPH a minimálně jednu realizaci stavebních prací, jejíž součástí bylo vybudování tzv. čistých prostor ve zdravotnickém zařízení (např. operační sály) s minimální plochou 150 m². „Oproti minulému tendru jsme ten současný snížením kvalifikačních podmínek více otevřeli všem potenciálním uchazečům,“ řekl radní Řehoř.

Předem stanovený harmonogram

Novinkou v zadání veřejné zakázky také je, že je vítěznému uchazeči stanovený závazný harmonogram průběhu stavby. V minulých zakázkách měl uchazeč navrhnout harmonogram sám. Na realizaci kompletní stavby bude mít stavební firma nejdéle 26 měsíců oproti původním 24. Poté budou modernizované prostory uvedeny do maximálně šestiměsíčního zkušebního provozu.

Veřejná zakázka bude administrována prostřednictvím odborné firmy RTS, a.s. Po otevření obálek bude probíhat hodnocení, které může trvat přibližně měsíc. Po vyhodnocení a schválení výsledků Radou Královéhradeckého kraje bude podepsána smlouva, podle níž má vítězný uchazeč termín 10 dnů na zahájení stavby.

Prohlédněte si fotogalerii z prezentace projektu včetně vizualizací.

Autor: Martina Götzová

Fotogalerie