Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Starostové v Královéhradeckém kraji: Máme-li realizovat rozhodnutí státu, potřebujeme na to peníze a další nástroje

Poslední aktualizace: 1. 3. 2017

Města a obce zřejmě budou muset opět neplánovaně financovat rozhodnutí státu. Vláda chce totiž zvýšit mzdy ve veřejném sektoru. V rozpočtu na letošní rok s tím však samosprávy nepočítaly. Zákonitě se tak ptají, kde na to mají vzít. Podobných rozhodnutí, spojených zpravidla s předvolebním obdobím, se města a obce velmi obávají. Je jich totiž čím dál tím víc. Zvlášť nyní, kdy se v následujících letech mají každý rok konat volby. I to zaznělo na třetím krajském setkání letošního roku, které v Královéhradeckém kraji uspořádal Svaz měst a obcí.

Starostové v Královéhradeckém kraji: Máme-li realizovat rozhodnutí státu, potřebujeme na to peníze a další nástroje

Debatou starostů se nesla otázka, zda mají města a obce rezignovat na plánování investic a účelné a efektivní hospodaření s veřejnými prostředky. Jasné ne, snaha postupovat v souladu s legislativou a rozhodnutí vlády plnit, vede k tomu, že Svaz měst a obcí dlouhodobě požaduje změnu Ústavy, Tak, aby garantovala, že pokud samosprávám přibudou úkoly a povinnosti, měly by na to od státu dostat peníze a pravomoci.

Na aktuální dění můžeme nahlížet z pozice krajské, městské nebo státní. Neměla by se tolik lišit a hlavně by to neměla být pozice, v níž rozhoduje, zda se jedná o pravicový nebo levicový problém. Problémy se mají řešit,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a dodává: „V současné době nás pálí například peníze na opravy silnic, otázka rozvoje, nedostatek lidí ve zdravotnictví či sociální služby. Právě na takových akcích jako je Krajské setkání můžeme problémy probrat a posunout se k jejich řešení. Práce starostů, za kterou velmi děkuji, má dopad na celý kraj.“

Je důležité, aby Krajský úřad byl moudrý úřad. Který nám, městům a obcím, pomůže jako odvolací orgán. S naším krajem nemáme problémy, máme je však se státní správou. Jsem proto rád, že s krajskou samosprávou vycházíme a společně hledáme způsoby, jak státu jeho leckdy nerozumné nápady vymluvit či je změnit tak, aby odpovídaly reálnému životu,“ říká primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink.

Vymluvit se bohužel příliš nedaří tzv. „předvolební dárečky“, tedy přidávání peněz různým profesním skupinám. Ty nás doslova děsí. Například nařízení o zvýšení platů ve veřejné sféře, které v současné době připomínkujeme, zvedne obcím výdaje až o 9,1 %,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Pro obce to znamená neplánované náklady v řádu milionů korun. Složité to je i se zvýšením mezd řidičů autobusů. I když se podle vládního nařízení týkají krajských dopravců, dá se čekat, že městští řidiči také budou chtít přidat nebo půjdou pracovat ke krajským dopravcům. Není přitom jasné, kde na to vzít, abychom byli konkurenceschopní. Ostatně to je dnes problém veřejné správy jako takové.“

Velkým problémem poslední doby je sehnat do veřejné správy kvalitní zaměstnance, a to kvůli nízkým mzdám. Do výběrových řízení, kde se zpravidla požadují vysokoškoláci, se hlásí čím dál tím méně lidí. A ti, co se hlásí, místo často nepřijmou kvůli nízkému ohodnocení. Raději jdou pracovat na nižší pozici, ale za více peněz, do soukromého sektoru. Situaci je třeba co nejdříve řešit, jinak hrozí snížení kvality veřejných služeb.

Na Krajském setkání v Královéhradeckém kraji se debatovalo také o chystaném zákoně o odpadech. Bylo k němu cca 2 500 připomínek a ne všechny Ministerstvo životního prostředí vypořádalo. Zásadní spor přitom zůstává mezi dvěma skupinami – skládkovací, která chce skládkovat a druhou, která se zabývá energetickým využíváním odpadu. Jde přitom o veřejné peníze v řádu několika miliard korun. Předloha je ve stávající podobě pro města a obce nepřijatelná. Není v ní zohledněna meziobecní spolupráce, která je pro malé obce (svazky obcí) v odpadovém hospodářství naprosto zásadní. Povinnosti v odpadovém hospodářství často plní právě dobrovolné svazky obcí (DSO), společně se například efektivněji vede evidence a ohlašování odpadu, samotné nakládání s odpadem rozpočítáno na jednu obec vyjde levněji apod. Naprosto neakceptovatelná je také výše skládkovacího poplatku, dá se totiž předpokládat, že v roce 2024 nebude existovat adekvátní náhrada za skládkování.

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji bylo třetí z letošní třináctidílné série regionálních akcí. Zúčastnilo se ho na devadesát lidí, starostů, zástupci ministerstev a dalších státních i soukromých organizací a také poslankyně Martina Berdychová či senátor Jaroslav Malý. Na akci byly mimo jiné vyhlášeny výsledky krajského kola výzkumu „Město pro byznys“. První tři místa získaly Trutnov, Nové Město nad Metují a Nová Paka.

Generálními partnery Krajských setkání 2017 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery společnosti Asekol, Clean4you, Colmex, Empemont, I-Tech Czech, Microsoft Czech Republic, Opravsil, Poklopsystem a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS).

Víc informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2017 najdete na http://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx.

Další krajské setkání se koná dnes, tedy ve středu 1. března 2017, v Liberci. Série přednášek a diskusí starostů skončí 6. dubna 2017 v Českých Budějovicích.

Pro další informace kontaktujte:

• Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz

• Magdaléna Vlčková, Magistrát města Hradec Králové, tisková mluvčí, mobil: 731 131 123, e-mail: magdalena.vlckova@mmhk.cz

• Martina Götzová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, tisková mluvčí, mobil: 702 210 839, e-mail: mgotzova@kr-kralovehradecky.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

Autor: Dan Lechmann