Spolupráce s partnery ze Zakarpatské oblasti nabývá konkrétní podoby

5. 6. 2018 Autor: Michal Friček

V návaznosti na uskutečněný seminář pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy (Hradec Králové, 19. - 20. dubna 2018) a navazující květnový výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Zakarpatské oblasti probíhají setkání k nastavení dlouhodobé partnerské spolupráce, zejména mezi subjekty z Královéhradeckého kraje a Zakarpatské oblasti na Ukrajině.

Spolupráce s partnery ze Zakarpatské oblasti nabývá konkrétní podoby
Zatím poslední setkání, které se uskutečnilo na krajském úřadě 4. června, bylo zaměřeno na spolupráci v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. Potřebnost tohoto setkání vyplynula již na semináři k dotačním příležitostem v Hradci Králové, ale následně i na semináři v městě Ťačiv 16. května 2018, kde několik účastníků, působících v dané oblasti, projevilo zájem o spolupráci s partnery z Královéhradeckého kraje. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, pozval na jednání Jiřího Morávka, ředitele Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje a zároveň zastupitele Královéhradeckého kraje, jednání se dále účastnil Roman Klíma z krajského oddělení evropských grantů a také Nataliya Dotsenko a Sergiy Dotsenko, zástupci Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách.

Možností vzájemné, oboustranně prospěšné spolupráce je mnoho, ať už předávání znalostí a zkušeností v dané oblasti, účast na sportovních soutěžích pro hendikepované občany apod., k jejich realizaci se nabízí i evropské prostředky. Bylo dohodnuto, že zástupci subjektů ze Zakarpatské oblasti, působících v dané oblasti, budou pozváni do Hradce Králové, kde bude dohodnut konkrétní postup budoucí spolupráce.

„V těchto setkáních budeme dále pokračovat. Již se uskutečnilo jednání s Jaroslavem Bačinou, ředitelem Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, ke spolupráci s katastrálním úřadem v Zakarpatské oblasti, plánujeme setkání ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví apod. Tato spolupráce bude prospěšná pro všechny zapojené strany. Královéhradecký kraj tak naplňuje memorandum uzavřené se Zakarpatskou oblastí," řekl radní Pavel Hečko.

Informace k uskutečněným seminářům a výjezdům najdete zde.

Ing. Roman Klíma