Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Setkání sekretariátů Regionální stálé konference a odborů regionálního rozvoje krajů

Poslední aktualizace: 19. 6. 2017

Historicky první společné setkání třinácti sekretariátů Regionálních stálých konferencí (RSK) a odborů krajských úřadů, jež mají ve své gesci regionální rozvoj, proběhlo 8. června 2017 v Hradci Králové. Setkání zorganizoval sekretariát Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kromě pracovníků sekretariátu RSK KHK z Centra investic, rozvoje a inovací se setkání zúčastnila vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu. Přítomné v Hradci Králové přivítal Pavel Hečko, člen rady zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, který vyzdvihl potřebu vyváženého rozvoje regionů v rámci přípravy strategie 2021+.

Bezmála padesátka krajských zástupců byla seznámena s aktuálními informacemi z Ministerstva pro místní rozvoj o stavu vyjednávání kohezní politiky od roku 2021+ a především o harmonogramu a procesu tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) na období 2021+. Jelikož se jednalo o tzv. nulté jednání pracovní skupiny Regionální pro tvorbu SRR 21+, bylo formou workshopů/kulatých stolů a následné diskuze řešeno zapojení RSK a odborů regionálního rozvoje do procesu tvorby nové národní strategie. Dle krajských zástupců je pro kvalitní implementaci připravované koncepce klíčové stanovení odpovědných gestorů a finančního rámce. Horlivá a intenzivní diskuze probíhala nad závěry a výstupy z Národní stálé konference (NSK), jenž se týkaly doporučení v oblasti komunikace RSK prostřednictvím NSK, dále se týkaly možností využití činností sekretariátů RSK pro regionální rozvoj krajů a forem další spolupráce.

Po workshopech následoval odpolední program – návštěva projektů jakožto úspěšných příkladů dobré praxe, na jejichž rekonstrukci a modernizaci byly čerpány finanční prostředky z fondů Evropské unie. Účastníci mohli dle zájmu navštívit hradeckou Bílou věž nebo Galerii moderního umění. Součástí prohlídek byla rovněž společná návštěva zrekonstruovaných Šimkových sadů.

Poté probíhala neformální debata k vizi SRR 21+ aneb co kraje očekávají od této nové strategie, jak si ji představují a co by mělo být jejím hlavním účelem. Přítomní se shodli, že velkým problém současnosti je vylidňování tradičních českých, moravských i slezských venkovských obcí. A právě tento problém by navržená opatření SRR měla primárně řešit.

Na setkání navazovalo druhého dne již tradiční společné jednání sekretariátů RSK, které se koná v pravidelných měsíčních intervalech.

Setkání sekretariátů Regionální stálé konference a odborů regionálního rozvoje krajů

Setkání sekretariátů Regionální stálé konference a odborů regionálního rozvoje krajů

Zdroj a kontaktní osoba: Ing. Ladislav Mlejnek, CIRI, mlejnek@cirihk.cz, 775 553 933

Autor: Martina Götzová