Seminář představil dotační příležitosti pro partnery z jihovýchodní Evropy

20. 4. 2018 Autor: Dan Lechmann

Seminář pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy se uskutečnil ve čtvrtek 19. dubna 2018 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Seminář reagoval na aktuální výzvy v programech a fondech, kde mohou spolupracovat čeští partneři s partnery ze Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Srbska, Arménie a řady dalších zemí. Dvoudenní konferenci zahájil radní pro oblast evropských grantů a dotací Pavel Hečko.

Prezentace sledovali jak tuzemští tak zahraniční diváci – zejména ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, Gruzie, Ruska a Běloruska. Představen byl nadnárodní program Interreg Danube, Mezinárodní visegrádský fond, vybrané komunitární programy či například mezinárodní iniciativa Mayors for Economic Growth.

Zástupce Královéhradeckého kraje Roman Klíma prezentoval přeshraniční programy v rámci Evropského nástroje sousedství (ENI - European Neighbourhood Instrument), Fondu pro regionální spolupráci v rámci EHP a Norských fondů i program U-Lead with Europe. Ve zmíněných programech mohou spolupracovat čeští partneři s partnery ze zemí jihovýchodní Evropy.

V navazujícím workshopu českých a zahraničních účastníků se podařilo iniciovat některé společné projekty i partnerství měst a obcí. „Zajímavé možnosti pro spolupráci přináší iniciativa Mayors for Economic Growth, s jejímž představitelem, panem Peterem Korsbym z gruzínského Tbilisi, jsem se osobně setkal,“řekl Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Seminář a navazující program připravil Královéhradecký kraj, Eurocentrum Hradec Králové a Pardubice, CzechInvest – regionální kancelář Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách.

seminář ukrajinci

seminář ukrajinci

seminář ukrajinci

Seminář představil dotační příležitosti pro partnery z jihovýchodní Evropy

Radní Pavel Hečko spolu s představitelem iniciativy Mayors for Economic Growth Peterem Korsbym