Důležitá informace dotčeným ředitelům škol a školských zařízení

24. 3. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Na základě usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 a č. 276 ze dne 23. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření věnujte pozornost níže uvedené informaci. Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Svatavu Odlovou - tel. 495 817 269, 736 521 855 nebo Mgr. Martina Strunu – tel. 495 817 127, 607 094 574.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 a č. 276 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření

 

u r č u j i

 

tyto školy a školská zařízení na území Královéhradeckého kraje, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce, poskytovatelů sociálních služeb anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (dále jen „dotčení zaměstnavatelé“):

 

 

 1. Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Hradec Králové

 

 1. Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Hradec Králové

 

 1. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Hradec Králové

 

 1. Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností: Náchod, Nové Město nad Metují

 

 1. Základní škola a Praktická škola, Broumov

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Broumov

 

 1. Mateřská škola Čtyřlístek, Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1487

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí

 

 1. Základní škola, Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí

 

 1. Školní jídelna RK

bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole, Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

 

 1. Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností: Jičín

 

 1. Základní škola, Jičín, Železnická 460

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správních obvodech obcí
s rozšířenou působností: Jičín

 

 1. Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Vrchlabí

 

 1. Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Vrchlabí

 

 1. Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

 

 1. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

 

 1. Mateřská škola, Trutnov

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Trutnov

 

 1. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Trutnov

 

 1. Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Trutnov

 

 1. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Nový Bydžov

 

 1. Mateřská škola Na Habru, Hořice

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Hořice

 

 1. Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Hořice

 

 1. Školní jídelna, Hořice, Přemyslova 401

bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole a mateřské škole
Na Daliborce, Hořice na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

 

 1. Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Dobruška

 

 1. Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Jaroměř

 

 1. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností: Nová Paka

 

 

Časový rozsah péče o děti v jednotlivých výše uvedených školách bude stanoven individuálně na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů.

 

Toto určení nahrazuje súčinností od 25. března 2020 vplném rozsahu předchozí určení škol vydané dne 18. března 2020.

Požadavky podává zaměstnavatel souhrnně

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů (včetně vězeňské služby), obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb (včetně lékárníků, ambulantních lékařů apod.), orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil,zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce, poskytovatelů sociálních služeb anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance.

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky Mgr. Martinu Strunovi, mstruna@kr-kralovehradecky.cz , 607 094 574.

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz , 736 521 855.

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si můžete stáhnout v příloze.

Soubory ke stažení