Radní jednali o sociálních službách na Broumovsku

3. 5. 2018 Autor: Michal Friček

V rámci zasedání DSO Broumovsko se uskutečnila diskuse s náměstkem hejtmana Vladimírem Dernerem odpovědným za oblast sociálních věcí a radním Pavlem Hečkem odpovědným za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu nad problematikou sociálních služeb na Broumovsku.

Radní jednali o sociálních službách na Broumovsku
Mimo jiných bodů se prodiskutovala problematika současné nabídky sociálních služeb na Broumovsku a dalšího směřování tohoto odvětví služeb. Diskuse se zúčastnili také vedoucí sociálního odboru MěÚ Broumov Miloš Andrš, Kamila Lupoměská jako pracovnice sociálního odboru MěÚ Broumov a Eva Kašparová, ředitelka Centra sociálních služeb Naděje Broumov.

Diskutující se shodli na tom, že je nutné připravit se na demografický vývoj Královéhradeckého kraje, u kterého se předpokládá nejvyšší procento seniorů v rámci celé republiky, správným nastavením sociálních služeb pro seniory. Účastníci probrali možnosti dalšího směřování sociálních služeb v péči o seniory v regionu Broumovska, posoudili výhody a nevýhody terénních sociálních služeb a nabídku lůžek v domovech pro seniory, případně zavedení odlehčovací služby rodinám, které se o své seniory starají samy. Důležité je správné nastavení koncepce rozvoje sociálních služeb na Broumovsku do strategického plánu rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020, na jehož základech je možné řešit plánování investic i rozšíření stávajících služeb nebo zavedení nových služeb.

ZDROJ: DSO Broumovsko