Rada Královéhradeckého kraje schválila dotační programy na rok 2018 za více jak 16 milionů korun

25. 4. 2018 Autor: Sylvie Velčovská

Radní Královéhradeckého kraje schválili dotační programy pro letošní rok v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí, zemědělství a prevence rizikového chování za více jak 16 milionů korun. Záměr ještě budou schvalovat krajští zastupitelé.

Nejvíce peněz putuje do oblasti regionálního rozvoje, a to ve výši 7,1 milionu korun a byly zveřejněny čtyři dotační programy:

• Podpora hasičské techniky pro obce s JPO

• Podpora svazků obcí

• Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS

• Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III

„Jsem rád, že se podařilo rozdělit takto vysokou částku na regionální rozvoj a vyhovět tak 66 žadatelům. Podpořili jsme mimo jiné i dobrovolné hasiče, kteří si to z mého pohledu jistě zaslouží. Jejich práce je obdivuhodná a potřebná, když si uvědomíme, že tuto práci mají jen jako koníčka. Je potřeba obnovovat a modernizovat jejich techniku,“ řekl radní odpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pavel Hečko.

V oblasti životního prostředí a zemědělství rada schválila čtyři dotační programy ve výši 3,6 milionu korun. Vyhověno bylo celkem 38 žadatelům v dotačním programu Včelařství, Ochrana přírody a krajiny, Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta či Propagace zemědělství a místní produkce. Příjemci dotace programu Včelařství jsou okresní organizace, které budou dále podporovat jednotlivé včelaře.

Částku ve výši 1,1 milionu korun rada také vyčlenila pro oblast prevence rizikového chování, konkrétně na dva dotační programy s názvem Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků a Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků. Tato částka bude poskytnuta celkem 13 žadatelům. Tito příjemci budou za dotace poskytovat potřebnou intervenci školám v kraji.

Poslední čtyři dotační programy pro rok 2018 byly schváleny radou v oblasti cestovního ruchu pro 54 žadatelů za 4,8 milionu korun. Jedná se o program Úprava lyžařských běžeckých tras, Podpora činnosti turistických informačních center, Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu a Propagace cyklobusů v turistických regionech.