Prostředky na dotace chce kraj postupně navyšovat

12. 1. 2021 Autor: Michal Friček

Královéhradecký kraj musel zredukovat objem peněz rozdělovaných prostřednictvím dotačních titulů. Alokace jsou snížené kvůli dopadům pandemie onemocnění covid-19 a vzhledem k předpokládaným výpadkům příjmů veřejných rozpočtů. I v této napjaté době hodlá Královéhradecký kraj v roce 2021 rozdělit přes 77 milionů korun.

Prostředky na dotace chce kraj postupně navyšovat

„Kraj musí v současné situaci šetřit, ale v případě příznivého vývoje se budeme snažit první změnou rozpočtu zvýšit alokaci některých programů. I v roce 2020 se ukázalo, že hasiče v našich obcích moc potřebujeme, proto prioritou bude zejména podpora zvyšování akceschopnosti jednotek požární ochrany a také obnova hasičské techniky. Královéhradecký kraj má zájem dofinancovat dotace obcím, které byly úspěšné s žádostmi o podporu z dotačního programu ministerstva vnitra na pořízení nebo repase hasičských cisteren. Také na pořízení dopravních automobilů a výstavbu zbrojnic. Bude naší snahou přispívat ve stejném rozsahu jako v minulých letech,“ vysvětluje radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Prioritu při případném navyšování alokací by měly dále mít investice do sportovních zařízení a objektů sloužících volnému času dětí a mládeže. Mezi jednoznačné priority patří i Program obnovy venkova.

Podle schváleného rozpočtu je zatím na regionální rozvoj určeno přes 25 milionů korun, na oblast vzdělání částka 1,4 milionu. Na prevenci rizikového chování kraj vyčlenil tři čtvrtě milionu korun. Volnočasové aktivity hodlá kraj podpořit částkou 1,7 milionu. Programy na podporu životního prostředí a zemědělství počítají s téměř třemi miliony korun. Kultura a památková péče může počítat s téměř 20 miliony korun. V Programu obnovy venkova je pro příští rok alokováno 12 milionů korun. Podobná částka je určena na sport a tělovýchovu. Více než dva miliony korun mají podpořit cestovní ruch.

Regionální rozvoj 25,45 mil. Kč
Vzdělávání 1,4 mil. Kč
Prevence rizikového chování 0,75 mil. Kč
Volnočasové aktivity 1,73 mil. Kč
Životní prostředí a zemědělství 2,95 mil. Kč
Kultura a památková péče 19,3 mil. Kč
Cestovní ruch 2,32 mil. Kč
Program obnovy venkova 12,0 mil. Kč
Sport a tělovýchova 11,55 mil. Kč