Projekty na modernizace středních škol jsou úspěšné

11. 10. 2017 Autor: Michal Friček

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) a svými středními školami připravuje řadu projektů, které řeší rekonstrukce objektů, modernizace učeben a pořízení nového vybavení. Záměry se v rámci podpory odborného vzdělávání ucházejí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Všechny projekty podané do výzev 32 a 33 již mají dotační podporu přislíbenou.

Ve Velkém Poříčí vznikne vzdělávací centrum polygrafických oborů za 100 milionů korun
Naší snahou je zvýšit atraktivitu, a tím také naplněnost především technických oborů, které se dlouhodobě potýkají s nezájmem uchazečů. Přitom právě tyto obory mohou svým absolventům zajistit nejvíce možností uplatnění na pracovním trhu. Zároveň chceme studentům a pedagogům poskytnout důstojné a příjemné prostředí, které bude maximálně odpovídat podmínkám budoucího uplatnění v praxi,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství.

Všechny žádosti podané do výzev 32 a 33 již obdržely rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta bude dosahovat celých 90 procent ze způsobilých výdajů. Všechny projekty musejí být ukončeny v příštím roce a výběrová řízení na zhotovitele jsou proto v plném proudu.

Dva nejnákladnější projekty mají hodnotu okolo sta milionů korun. Prvním z nich je vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Projekt umožní soustředit výuku polygrafických oborů do jednoho místa, kde se navíc studenti naučí pracovat s moderními technologiemi, například pro dokončovací zpracování tiskovin nebo digitální přípravu tiskových forem.

S obdobnými náklady počítá také plán na modernizaci cvičné stáje ve školním statku v Hořicích, který je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a jeho vybavení je velice zastaralé. Kromě stavebních prací sestává projekt i z pořízení nového vybavení. Nákup manipulátoru, rozdružovače balíků, krmného vozu, smykového nakladače, traktoru a další techniky a rovněž nábytku a počítačů pro novou učebnu se soutěží samostatně.

Projekt za více než 30 milionů korun si připravila Česká lesnická akademie v Trutnově. S pomocí dotace sem pořídí například simulátor harvestoru, harvestor, vyvážecí traktor a další strojní vybavení pro budoucí lesníky.

Další projekty podané do výzev 32 a 33 se týkají průmyslovek v Hronově, Rychnově, Jičíně a v Hořicích, hradecké Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, technické školy v Novém Bydžově, Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky a hradecké „zdrávky“.

Do výzvy ITI zaměřené na technické, řemeslné a přírodovědné obory, která rovněž spadá do programu IROP, kraj předložil další čtyři projekty na modernizace svých škol. U nich nyní probíhá hodnocení, kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnota všech projektů žádajících o podporu z IROP je téměř půl miliardy korun.