Projekt Řeka není smetiště získal trvalou záštitu Královéhradeckého kraje

16. 11. 2018 Autor: Jiří Klemt

Radní Královéhradeckého kraje udělili trvalou záštitu včetně finanční podpory po dobu tří let projektu Řeka není smetiště, jehož iniciátorem je Klub dětí a mládeže Hradec Králové. Cílem projektu je čištění koryt řek a přilehlých břehů od civilizačního odpadu na území Přírodní památky a Přírodního parku Orlice.

Projekt Řeka není smetiště získal trvalou záštitu Královéhradeckého kraje

„Královéhradecký kraj tento projekt podporuje významným způsobem již od roku 2008. Díky dlouhodobé spolupráci vznikla silná tradice, kdy se vodácká i laická veřejnost dobrovolně podílí na zvelebování životního prostředí kolem nás. Jsem velmi rád, že tato svého druhu jedinečná aktivita bude mít podporu Královéhradeckého kraje i v dalších letech,“ řekl radní Královéhradeckého kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Podporou tohoto projektu se Královéhradecký kraj připojuje k mezinárodnímu Dni Země, kdy si lidé z celého světa připomínají ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí.

Na jaře a na podzim letošního roku se konal již jedenáctý ročník čištění koryta Divoké a Tiché Orlice a přilehlých břehů na zhruba 56kilometrovém úseku z Doudleb nad Orlicí do Hradce Králové. Dobrovolníci také čistili zhruba 15kilometrový úsek z Nové Vsi do Albrechtic nad Orlicí. Královéhradecký kraj tuto aktivitu podpořil částkou 150 tisíc korun.

Od roku 2008 se díky projektu Řeky nejsou smetiště podařilo vysbírat přes 50 tun civilizačního odpadu. Akce se každoročně účastní okolo 400 dobrovolníků.