Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Poplatky za zásahy do krajských silnic nahradí vratná kauce

Poslední aktualizace: 23. 8. 2017

Rada Královéhradeckého kraje na své červnové schůzi odsouhlasila záměr změny systému zpoplatnění zvláštního užívání silnic, silničních pozemků a pozemků v majetku Královéhradeckého kraje. Na jeho základě Správa silnic vypracovala konkrétní postup pro uzavírání smluv v těchto případech. Podle něj bude na místo poplatků vybírána vratná kauce.

Naším cílem rozhodně není sankcionovat obce a města za to, že se pouštějí do investičních aktivit, které se nějakým způsobem dotýkají krajského majetku. Pokud po uložení inženýrských sítí pod povrch krajské komunikace uvedou tuto silnici do původního stavu, složenou částku jim postupně vrátíme v plné výši,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Toto opatření je cíleno na města, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a za určitých podmínek i obchodní společnosti provozující vodovody a kanalizace. Částku, kterou budou muset složit, určí podle konkrétních podmínek Správa silnic Královéhradeckého kraje (SS KHK).

Po splnění smluvních podmínek a po převzetí silničního pozemku bude 50 % této částky vráceno zpět na účet investora. Zbývajících 50 % vratné kauce bude vráceno po uplynutí záruční lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad. V případě, kdy smluvní podmínky nebudou investorem splněny, nebude kauce vrácena a SS KHK ji zúčtuje jako náhradu za zvláštní užití.

Tyto změny začnou platit 1. října 2017.

Autor: Michal Friček