Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Pomoc formou bezplatných obědů pro děti z chudých rodin nabídne nově i Královéhradecký kraj

Poslední aktualizace: 11. 4. 2017

Do projektu Obědy do škol, který pomáhá dětem, jejichž rodiče si z ekonomických důvodů nemohou dovolit platit obědy ve školách, se nově letos zapojí i Královéhradecký kraj. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vyhlašuje pro kraje výzvu, kde pro tento účel uvolňuje 35 milionů korun. Pro školy i zástupce obcí se 19. 4. 2017 pořádá k projektu informační seminář.

O potřebné finance na obědy do škol se přihlásíme ještě na jaře. V Královéhradeckém kraji je podle údajů z Úřadu práce asi 3500 dětí v hmotné nouzi, jejichž rodiče by mohli o zařazení do projektu zažádat. Ministerstvo pak hradí 100 % nákladů a my zpracujeme žádost tak, aby mohly děti chodit bezplatně na obědy už od září tohoto roku,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. „Rodiče přinesou do školy, která je zapojena do projektu, a kterou jejich dítě navštěvuje, potvrzení Úřadu práce o pobírání příslušných dávek. Na základě tohoto potvrzení se pak dítě může začít bezplatně stravovat“, přibližuje projekt podrobněji Pavel Hečko, krajský radní odpovědný za granty a dotace.

Děti, jejichž rodiče jim z ekonomických důvodů nemohou platit obědy ve školních jídelnách, se obtížněji začleňují do kolektivů, často odcházejí po skončení výuky domů a neúčastní se odpoledních kroužků a programů v družinách. Zajištěním pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách pomáhá projekt mimo jiné upevňovat zdravé stravovací návyky, umožní dětem osvojit si pravidla stolování, často má i pozitivní vliv na docházku dětí a jejich prospěch.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 - 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Podáním žádosti a následnou administrací projektu pro Královéhradecký kraj je pověřen odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Feuchter, tel. 601375644, mail: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz

Královéhradecký kraj pořádá k tomuto projektu informační seminář dne 19. 4. 2017 od 10.00 hodin na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, na který jsou zváni zástupci všech mateřských a základních škol, víceletých gymnázií, ale i zájemci o tuto problematiku z řad obcí.

Vzhledem komezené kapacitě sálu prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz

Příklady dobré praxe:

V Libereckém kraji podpořeno v 2. pol. 2015/2016 (= 1. výzva) 160 dětí z 22 ZŠ a MŠ, ve školním roce 2016/2017 (=2. výzva) 976 dětí ze 40 ZŠ a MŠ.

V Jihomoravském kraji podpořeno v 1. výzvě 657 dětí z 54 ZŠ a MŠ, ve 2. výzvě 866 dětí ze 48 ZŠ a MŠ

V kraji Vysočina podpořeno ve 2. výzvě 788 dětí z 38 ZŠ a MŠ

V Praze ve 2. výzvě podpořeno 714 dětí z67 ZŠ a MŠ

Autor: Martina Götzová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Pozvánka docx 36 kB 11.4.2017
Program semináře a informace docx 44 kB 11.4.2017