Policisté informují starosty krajských obcí o ochraně měkkých cílů

30. 4. 2018 Autor: Sylvie Velčovská

Ve středu 16. května se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskuteční pracovní setkání Policie ČR a starostů obcí v kraji. Téma, kterému se budou věnovat, je ochrana měkkých cílů, tedy ochrana míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilí.

Hlavním impulsem k uspořádáním tohoto setkání je Usnesení vlády ČR, které ukládá zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů pro jednotlivá ministerstva.

Cílem tohoto setkání je tedy informovat obecní úřady a jejich představitele o tomto tématu, jaká je v tomto smyslu pozice obce, jak koná Policie ČR, jakou roli bude mít Krajský úřad Královéhradeckého kraje atd. Velký prostor bude věnován diskuzi, dotazům, stejně jako podnětům a potřebám obcí. Z tohoto důvodu nabízíme dva termíny na stejný program do Hradce Králové a Trutnova:

Datum: 16. 5. 2018

Začátek setkání 15:00

Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

zasedací místnost P1.906 – krizová

Datum: 29. 5. 2018

Začátek setkání: 15:00

Místo: Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov

Malý sál

Stručný program:

15:00 začátek jednání, představení aktivity – KÚ KHK

Téma ochrany měkkých cílů v kontextu obce aneb o čem hovoříme - PČR

16:00 přestávka

Situace v oblasti financování – KÚ KHK

Diskuze – náměty, postřehy, poznámky

17:00 předpokládaný konec jednání

Termín pro přihlášení je do 11. 5. 2018 na email: mhonzikova@kr-kralovehradecky.cz, kapacita sálů je omezena, do předmětu vždy napište místo Vaší účasti!!!