Orel Matěj emigroval do Německa

27. 12. 2016 Autor: Michal Friček

Ze záchranné stanice pro divoká zvířata v Jaroměři, kterou provozuje akční ochranářská skupina JARO, před několika týdny vypustili u východočeské přehrady Rozkoš orla mořského. Jeho celý fotopříběh, tedy kdy y proč se dostal do záchranné stanice, jak tam o něho pečovali a připravovali na vypuštění, až po okamžik jeho návratu do přírody, si můžete prohlédnout zde.

Orel Matěj emigroval do Německa

Protože díky spolupráci Národní sítě záchranných stanic provozované Českým svazem ochránců přírody s Ústavem biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno a rakouskou organizací Technisches Büro für Biologie v Deutsch-Wagramu byla orlovi na záda připevněna vysílačka, lze nyní sledovat jeho osud po vypuštění. A ten je zatím mimořádně zajímavý.

Ačkoliv byl orel Matěj nalezen na Broumovsku, všichni odborníci napříč Českou republikou se shodli, že vhodnější lokalitou pro vypuštění bude přehrada Rozkoš. V tomto období je zde totiž dostatek jeho nejmilejší potravy – uhynulých ryb,“ vysvětluje Alice Janečková, vedoucí týmu, který o orlí mládě v jaroměřské záchranné stanici pečoval. „Navzdory faktu, že se jedná o našeho největšího dravce, se kterým se můžeme v naší přírodě setkat, a zdánlivě by hravě dokázal ulovit i dospělou srnu, upřednostňuje podobnou potravu jako třeba supi,“ doplňuje ornitolog a profesionální ochránce přírody David Číp.

Tento fakt z něj spolu s dalšími požírači mršin – dravci luňáky činí druh ve velké míře ohrožený nezákonným kladením otrávených návnad s prudce toxickým jedem karbofunanem (více na www.karbofunan.cz). Právě to je jedním z důvodů, proč orel dostal vysílačku jako součást výzkumu, kolik dravců působících v přírodě jako „zdravotní policie“ uhyne na následky nelegálních otrav. Zjištěné výsledky jsou prozatím vskutku alarmující. Z 21 loni vysílačkami označených dravců (v Česku, Rakousku a na Slovensku) jich bylo za první rok otráveno šest (tři na Slovensku a po jednom v Česku, Rakousku a Itálii)!

Orel Matěj přehradou Rozkoš i jejími uhynulými rybami opovrhl a záhy po opuštění si vybral podstatně dobrodružnější život. Nejprve odletěl na mnohem klidnější lokalitu 20 kilometrů jižněji. Zalíbilo se mu okolí lesního rybníku nedaleko Třebechovic pod Orebem. Shodou okolností si tedy vybral oblast, kde byl před lety karbofunanem nelegálně otráven orel skalní a později i další dravci. „Proto jsme si dost oddychli, když se po několika dnech vydal na dalekou pouť,“ ventiluje své obavy jeden z dalších ošetřovatelů Filip Laštovic a dodává: „Matěj prolétl okolím Jaroměře, kde nám možná alespoň zpovzdálí zkontroloval svoji bývalou voliéru, zda tam nebude něco k snědku. Potom si to namířil až za Trutnov směrem k Jánským Lázním. Následně prolétl kolem chalupy zesnulého prezidenta Václava Havla na Hrádečku a nakonec zamířil krajinou Podkrkonoší až k Nové Pace. Odtud zavítal na Českolipsko k okolí Novozámeckého rybníka a odtud nakonec až do Německa, aby se nakonec usídlil v okolí Berlína.“

Doufejme, že Matěj při svém putování objeví dostatek „chutných mrtvol“, které však nebudou zrádnými otrávenými nástrahami ilegálních travičů a pytláků. Při nálezu podezřelých otrávených návnad prosím okamžitě kontaktujte jaroměřskou záchrannou stanici, neboť případy s podezřením na travičství předává k došetření přímo kriminální policii.

Foto a text: ČSOP ZO JARO