O lepší dostupnosti hor jednali hejtman a první náměstek

18. 7. 2018 Autor: Michal Friček

O možnostech zlepšení zimní údržby silnic v Orlických horách dnes ve Zdobnici jednali se zástupci obce hejtman Jiří Štěpán a první náměstek Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. Podle místního starosty Petra Novotného je největší problém absence zimní údržby silnice II/310 ve směru do Deštného v Orlických horách, především z důvodu lepšího propojení zimních středisek.

„Argumenty obce chápu a případnou úpravu předem nezavrhuji. Je ale potřeba si uvědomit, že v posledních letech už jsme místním vyšli vstříc a začali zajišťovat zimní údržbu silnice do Říček v Orlických horách. V současnosti se tak udržuje sjízdnost ze dvou směrů. Změnu režimu na silnici do Deštného je nutné vyhodnotit s ohledem na místní podmínky,“ uvedl náměstek Martin Červíček a připomněl, že délka udržovaných úseků krajských silnic se v minulé sezoně zvýšila o téměř 70 kilometrů.

„Přestože jsme panu starostovi nemohli na místě slíbit nic konkrétního, chápu naši návštěvu jako signál, že problémy místních samospráv bereme vážně a že příhraniční oblasti kraje rozhodně nejsou na periferii našeho zájmu. Jednání v terénu považuji za přínosnější než studování desítek stran dokumentů a fotografií. Požadavkem obce Zdobnice se rozhodně budeme dále zabývat,“ ujistil hejtman Jiří Štěpán, který se společně s náměstkem rovněž seznámil se současným stavem jednoho z mostů na silnici mezi Luisiným Údolím a Deštným, jehož havarijní stav bylo nutné řešit během poslední zimy. Po provedené rekonstrukci je zde silnice sjízdná bez omezení.

O lepší dostupnosti hor jednali hejtman a první náměstek

Most na silnici z Deštného do Zdobnice byl během zimy dočasně uzavřen

O lepší dostupnosti hor jednali hejtman a první náměstek

Nyní je most průjezdný

O lepší dostupnosti hor jednali hejtman a první náměstek

Se zástupci obce Zdobnice jednali hejtman Jiří Štěpán (první zprava) a první náměstek Martin Červíček (druhý zprava)