Nová strategie pro kulturu a památkovou péči bude připravená v září

1. 7. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Královéhradecký kraj úspěšně pokračuje v přípravě nové strategie pro kulturu a památkovou péči pro roky 2021–2027, která kraji umožní efektivněji podporovat kulturní dění na svém území. Jsou hotové analýzy i dotazníková šetření a nyní probíhá veřejné připomínkování. Strategie bude v prvním návrhu hotová do podzimu.

Nová strategie pro kulturu a památkovou péči bude připravená v září
V polovině června se uskutečnila ve Studijní vědecké knihovně Hradec Králové velká konzultační platforma výstupů analýzy, které se aktivně zúčastnilo přes 160 lidí, a to zástupci obcí, kulturního dědictví, aktéři kultury a zřizované organizace. Zúčastnila jej i náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová (v přední řadě).

„V současné době finalizujeme analytickou část strategie, jejíž součástí je zmapování finančních toků do kultury, analýza práce příspěvkových organizací, screening infrastruktury pro kulturu v kraji (knihovny, kulturní domy, muzea a galerie, kina, ZUŠ a dětské domy mládeže atd.), analýza marketingových možností a toho, jak kraj pracuje se svou identitou v oblasti kultury a kulturního dědictví,“ popisuje náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová proces vzniku strategie pro kulturu a památkovou péči, který začal v listopadu 2019.

„Musíme důkladně zmapovat potřeby a kulturní potenciál a podpořit chuť ke spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Právě to je důvod vzniku nové Strategie kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje. Chceme nově specifikovat roli kraje v podpoře rozvoje kultury a kulturního dědictví a vytvořit platformu pro spolupráci,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Pracovníci odboru kultury krajského úřadu sbírali data a konzultovali informace s širokým spektrem osob i zástupců organizací a samospráv v terénu. Dotazníkovým šetřením oslovili přes 800 osob a organizací, jako jsou obce, žadatelé o dotace v oblasti kultury, organizace, které zřizuje kraj, vlastníci památek, organizátoři festivalů atd. Se zástupci všech obcí s rozšířenou působností a výraznými hráči v oblasti kultury v kraji proběhly podrobné strukturované rozhovory.

Nová strategie pro kulturu a památkovou péči bude připravená v září

V polovině června se uskutečnila ve Studijní vědecké knihovně Hradec Králové velká konzultační platforma výstupů analýzy, které se aktivně zúčastnilo přes 160 lidí, a to zástupci obcí, kulturního dědictví, aktéři kultury a zřizované organizace.

Z analýzy například vyplývá, že návštěvnost organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem je více méně stabilní. Skokové nárůsty na dvou až dvou a půl násobek průměrné návštěvnosti vykazují organizace především při revitalizaci objektů a inovaci expozic, platí to pro všechny typy institucí. Organizace v krajské metropoli i v menších městech vykazují podobnou soběstačnost.

Nejčastější krajské nástroje podpory kultury a kulturního dědictví jsou jednoleté dotační systémy a nabídka možností propagace. Z dat vyplynulo také to, že obce považují za dobrou kulturní nabídku pro rodiny s dětmi, o kterou je také velký zájem. Naopak deficitní je nabídka pro cílovou skupinu 15–30 let.

Velmi výrazně celý kulturní sektor volá po vzájemné spolupráci, sdílení zkušeností a networkingu. Právě v této oblasti vidí řada aktérů výraznější roli kraje. Působením odboru kultury na kraji by též do regionu měly být přinášeny nové trendy a inspirace. Starostové a místostarostové obcí kulturu vidí jako výraznou příležitost pro rozvoj regionu, která místním zvyšuje kvalitu života a přijíždějícím nabízí cíl návštěvy.

Aktuálně probíhá veřejné připomínkování vznikajícího strategického dokumentu, které se děje přes webovou stránku www.prokreativitu.cz. Zároveň vznikla stejnojmenná stránka na sociální síti Facebook, která propojuje aktéry z kultury v kraji.

„Během prázdnin se chystáme výstupy z červnové platformy shrnout a uzavřít, opět se zapojením partnerů z kraje. Na začátku září materiál představíme na semináři končícím zastupitelům, počkáme na další zastupitelstvo, které strategii pro kulturu a památkovou péči také projedná a následně schválí,“ dodává Martina Berdychová.