Mezinárodní projekt zvýší uplatnění žáků na trhu práce

29. 7. 2020 Autor: Michal Friček

Tři krajské střední školy využijí česko-polské spolupráce ke zvyšování kompetencí svých žáků v oblasti průmyslu 4.0 a multimédií a při odstraňování diskriminace na trhu práce mezi partnerskými zeměmi. Projekt „Kompetence 4.0“ je podpořen evropskou dotací ve výši téměř jeden milion eur.

„Žáci zapojených škol získají přehled o nových a nastupujících trendech v rámci Průmyslu 4.0 a v oblasti multimediálních technologií. Projekty kladou důraz na schopnost využít osvojené dovednosti v praktické rovině. Také se zvýší šance absolventů na uplatnění na společném česko-polském trhu práce, protože mobilita pracovní síly se neustále zvyšuje,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Z Královéhradeckého kraje se projektu, v němž je vedoucím partnerem Okresní hospodářská komora Liberec, účastní Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov a Česká lesnická akademie Trutnov.

Projekt „Kompetence 4.0“ začíná letos v srpnu a potrvá dva roky. Zapojeno je deset subjektů z obou zemí. Celkový rozpočet se blíží částce 1,25 milionu eur, evropská dotace činí téměř milion eur.